Delårsrapport för andra kvartalet 2002

[REMOVED GRAPHICS]Delårsrapport för andra kvartalet 2002 Stabilt rörelseresultat exklusive kapitalavkastning · Rörelseresultat före kapitalavkastning 409 miljoner euro, oförändrat från första kvartalet · Intäkter 1 513 miljoner euro, upp 1 % från första kvartalet stöttat av tillväxt i in- och utlåning; räntenetto upp 2 %; starka provisionsintäkter, upp 4 % · Kostnader 1 065 miljoner euro, upp 3 % från första kvartalet, vilket avspeglar investeringar i andra integrationsvågen · Kreditkvalitet fortsatt tillfredsställande · Kreditförluster ned till 56 miljoner euro (63), motsvarande 0,16 % av krediter på årsbasis · Rörelseresultat 315 miljoner euro · Svaga aktiemarknader · Kapitalavkastning - 50 miljoner euro · Tillfredsställande finansiella reserver i livrörelsen · Tillskott till pensionsstiftelser om 152 miljoner euro, med motsvarande minskning av vinst före skatt Integration och fokus på kärnområden · Försäljning av General Insurance förväntas vara avslutad under tredje kvartalet · Köp av LG Petro Bank: alla nödvändiga godkännanden föreligger, uppköpserbjudande inom kort · 15 huvudprojekt inom andra integrationsvågen "En stabil underliggande resultatutveckling och en tillfredsställande kreditkvalitet ger oss ett starkt utgångsläge för verksamheten. Avyttringen av skadeförsäkringsrörelsen ger stabilare intäkter. Samtidigt som vi håller kostnaderna under noggrann kontroll investerar vi i framtida tillväxt och ökad effektivitet", säger Thorleif Krarup, koncernchef för Nordea. .(HIDDEN) DO NOT ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/08/22/20020822BIT00400/wkr0001.doc Hela Rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2002/08/22/20020822BIT00400/wkr0002.pdf Hela Rapporten

Om oss

Nordeas vision är att vara en ”great European bank”, erkänd för sina medarbetare, som skapar betydande värde för kunder och aktieägare. Vi gör det möjligt för våra kunder att nå sina mål genom att erbjuda ett brett urval produkter, tjänster och lösningar inom bank, kapitalförvaltning och försäkring. Nordea har cirka 11 miljoner kunder, cirka 650 kontor och är en av Europas tio största fullservicebanker mätt i börsvärde. Nordeaaktien är noterad på börserna Nasdaq Stockholm, Nasdaq Helsingfors och Nasdaq Copenhagen. Mer information: www.nordea.com

Prenumerera

Dokument & länkar