Förmögenhetsbubblan - de svenska hushållens förmögenhetsfördelning

Förmögenhetsbubblan - de svenska hushållens förmögenhetsfördelning Professor Lennart Berg har på uppdrag av Ekonomiska sekretariatet Nordea, analyserat data över hushållens förmögenhet fram till 2001, samt tagit fram och granskat tidigare icke publicerat material över förmögenhetsdata för rikets samtliga 289 kommuner. Ur materialet framgår att en förmögenhetsbubbla blåstes upp fram till mars 2000, då börsen föll och bubblan pös ur. · Under 90-talets sista år steg de svenska hushållens förmögenhet mycket kraftigt. Den snabba stegringen av tillgångspriser är den huvudsakliga förklaringen. Utvecklingen bidrog till en mer ojämn förmögenhetsfördelning då finansiella tillgångar var koncentrerade till hushåll med stora förmögenheter och till medelålders och äldre. · Efter det att börsen föll och bubblan sprack har emellertid förmögenhetsfördelningen jämnats ut mellan olika individer, åldersgrupper och regioner. · Studien visar också att det genomsnittliga innehavet av olika finansiella tillgångar var relativt jämt fördelade mellan kommunerna bortsett från Danderyd och ytterligare några "rika" kommuner. Stockholms län sticker dock ut med en genomsnittlig nettoförmögenhet som är 200.000 kronor högre än i samtliga övriga län. Rapporten, med data för samtliga rikets kommuner, finns på www.nordea.se/analys. För ytterligare information kontakta gärna: Professor Lennart Berg tel 018-471 1117, mobil 070-723 24 33 Katariina Güven Nordea tel 08-614 8101 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/12/11/20011211BIT00290/bit0002.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2001/12/11/20011211BIT00290/bit0002.pdf

Om oss

Vi bygger starka och nära relationer genom vårt engagemang för våra kunder och samhället. När människor strävar efter att nå sina mål och förverkliga sina drömmar vill vi finnas där för att erbjuda relevanta finansiella lösningar. Vi är den största banken i Norden och en av de tio största finanskoncernerna i Europa, mätt i börsvärde, med cirka 11 miljoner kunder. Nordeaaktien är noterad på börserna Nasdaq Helsingfors, Nasdaq Köpenhamn och Nasdaq Stockholm. Läs mer om oss på nordea.com.

Prenumerera

Dokument & länkar