Försäljningen av UC slutförd

Samtliga villkor för försäljningen av UC AB till Asiakastieto Group Plc, som offentliggjordes 24 april 2018, har nu uppfyllts och försäljningen slutfördes den 29 juni 2018.

Nordea Bank AB har erhållit 2 303 315 aktier i Asiakastieto Group Plc och cirka 26 miljoner euro kontant.
Realisationsvinsten från försäljningen uppgår till cirka 84 miljoner euro och kommer att redovisas i bankens resultat för andra kvartalet 2018. De erhållna aktierna motsvarar 9,6 % av samtliga aktier och röster i Asiakstieto Group Plc.

För ytterligare information:

Claes Eliasson, Group Communications, tel 072 141 67 12

Om oss

Vi bygger starka och nära relationer genom vårt engagemang för våra kunder och samhället. När människor strävar efter att nå sina mål och förverkliga sina drömmar vill vi finnas där för att erbjuda relevanta finansiella lösningar. Vi är den största banken i Norden och en av de tio största finanskoncernerna i Europa, mätt i börsvärde, med cirka 11 miljoner kunder. Nordeaaktien är noterad på börserna Nasdaq Helsingfors, Nasdaq Köpenhamn och Nasdaq Stockholm. Läs mer om oss på nordea.com.

Prenumerera

Dokument & länkar