Hållbarhet driver delningsekonomin

Fler svenskar väljer att med hjälp av mobilappar och digitala plattformar hyra, dela och byta saker och tjänster istället för att köpa. Det framgår av Nordeas undersökning kring konsumtionsbeteenden. Bakom trenden ligger en snabb teknikutveckling och en ökad medvetenhet om miljön och att jordens resurser är knappa.

Fortfarande är det en minoritet av svenskarna som är aktiva inom den så kallade delningsindustrin, där man väljer att dela, byta eller hyra istället för att köpa produkter och tjänster. Men trenden är tydlig – allt fler prövar. Idag uppger 17 procent av svenskarna att de på ett eller annat sätt är delaktiga i delningsekonomin. Det är en ökning med sju procenteneheter sedan 2015.

- Det är en spännande utveckling som ser ut att drivas främst av omtanke om våra resurser och för att minska vår påverkan på miljön. Hållbarhet är något som i allt större grad påverkar vår privatekonomi. Det ser vi både i hur vi placerar våra pengar och i hur vi konsumerar, säger Nordeas privatekonom Ingela Gabrielsson.

Av de tillfrågade anger 40 procent miljöhänsyn som den viktigaste drivkraften bakom delningsekonomin. Möjlighet att spara eller tjäna pengar uppger 35 procent av de tillfrågade som det viktigaste skälet till att delta i delningsekonomin.

- Utan tvekan bidrar också vår digitala mognad till att det blir enklare och tillgängligare för fler. Många gånger utvecklas tjänster och varor på lokal nivå med hjälp av digitala plattformar, säger Ingela Gabrielsson.

Bland alla svenskar, oavsett om man redan testat delningsekonomi eller inte, är det 19 procent som tror att man kommer att göra det inom det närmaste halvåret. Varannan räknar också med att utbudet kommer att öka. Bland de som redan prövat på är det varannan som kommer att öka sina delningsekonomiska aktiviteter.

- Det ser ut som att de som är aktiva inom delningsekonomin till största delen har haft positiva erfarenheter av den. Jag tror det sprider sig som ringar på vattnet och att det då blir fler och fler som vågar testa att dela och byta istället för att hela tiden köpa nytt, säger Ingela Gabrielsson.

En majoritet av svenskarna tror att utbudet av varor och tjänster inom delningsekonomin kommer att öka framöver, och det inom många spridda områden. Transporter är det område som flest tillfrågade anser kunna växa, hela 60 procent tror på en ökad delning av olika transportmedel. Även verktyg och fritidsutrustning spår svenska folket kommer delas mer framöver.  

För ytterligare information:
Ingela Gabrielsson, privatekonom, tel. 0702 27 24 77
Petter Brunnberg, presschef, tel. 0738 66 10 87

Taggar:

Om oss

Vi bygger starka och nära relationer genom vårt engagemang för våra kunder och samhället. När människor strävar efter att nå sina mål och förverkliga sina drömmar vill vi finnas där för att erbjuda relevanta finansiella lösningar. Vi är den största banken i Norden och en av de tio största finanskoncernerna i Europa, mätt i börsvärde, med cirka 11 miljoner kunder. Nordeaaktien är noterad på börserna Nasdaq Helsingfors, Nasdaq Köpenhamn och Nasdaq Stockholm. Läs mer om oss på nordea.com.