Konjunkturrapport: Svag regering kan sinka svensk ekonomi

Fortsatt dämpad export hämmar tillväxten i en tudelad svensk ekonomi. Den viktigaste drivkraften förblir hushållens konsumtion. Den kommande regeringen får dock ta över en ekonomi som i grunden står stark. Men ger valet en svag minoritetsregering kan viktiga strukturfrågor skjutas på framtiden, enligt Nordeas prognos.

Utsikterna för den globala ekonomin fortsätter att kantas av bakslag. Tillväxten för euroområdet stannar på under 1 procent i år. Ljuspunkter är bättre fart i USA, Storbritannien och Norge.

”För det plågade euroområdet går utvecklingen sakta åt rätt håll. Men orosmolnen är fortsatt många. Dragloket Tyskland har bromsat in och oroande låg inflation gör att euroområdet inte är långt borta från deflation”, säger Nordeas chefekonom Annika Winsth.

Även i Sverige är inflationen låg. Den stiger visserligen framöver, men når inte Riksbankens 2-procentsmål under prognosperioden.

”Höjda skatter, som både regering och opposition aviserat, bidrar till en högre inflation. En socialdemokratiskt ledd regering kan medföra fler höjda skatter och därmed ge större effekt på inflationen. Givet vår inflationsprognos räknar vid med att Riksbanken ligger still fram till våren 2016 för att då höja reporäntan”, säger Annika Winsth.

Hushållens konsumtion ökar starkt, inte minst tack vare högre inkomster. Framöver ger dock finanspolitiken mindre draghjälp då stor politisk enighet råder om att nå överskottsmålet för de offentliga finanserna.

”Med en svag minoritetsregering finns risken att all kraft läggs på att få igenom budgeten. Det kan bli svårt att komma överens om större strukturfrågor som till exempel energiförsörjning och infrastruktur. Det gör att Sverige kan halka efter”, säger Annika Winsth.

Ett oklart valresultat som komplicerar regeringsbildningen kan skapa osäkerhet och försvaga kronan.

”Samtidigt försvagar Riksbankens låga ränta kronan i närtid. Riksbanken lär dock höja räntan före ECB, vilket bidrar till att kronan vinner terräng igen och stärks mot euron”, säger Annika Winsth.

Sverige nyckeltal 2013 p2014 p2015 p2016
BNP, kalenderkorrigerad, % 1,6 2,0 2,3 2,1
Arbetslöshet, % 8,0 7,9 7,6 7,4
Inflation, KPIF, årssnitt % 0,9 0,6 1,4 1,5
Offentligt finansiellt sparande, % av BNP -1,2 -2,2 -1,4 -0,6

För ytterligare information:
Annika Winsth, chefekonom, 08 6148608
Ragnar Roos, t f informationschef 076 7876984
Läs rapporten på Nordea.com

Taggar:

Om oss

Vi bygger starka och nära relationer genom vårt engagemang för våra kunder och samhället. När människor strävar efter att nå sina mål och förverkliga sina drömmar vill vi finnas där för att erbjuda relevanta finansiella lösningar. Vi är den största banken i Norden och en av de tio största finanskoncernerna i Europa, mätt i börsvärde, med cirka 11 miljoner kunder. Nordeaaktien är noterad på börserna Nasdaq Helsingfors, Nasdaq Köpenhamn och Nasdaq Stockholm. Läs mer om oss på nordea.com.

Prenumerera

Dokument & länkar