Konjunkturrapport: Svensk ekonomi - lågtrycket drar förbi

Sveriges ekonomi växer igen från och med mitten av 2012, efter en svag inledning på året. Arbetsmarknaden släpar dock efter och läget förbättras något först under nästa år. Fortsatt stigande arbetslöshet får Riksbanken att sänka räntan ytterligare i år, för att sedan återgå till att höja under 2013, enligt Nordeas prognos.

Riskviljan har ökat påtagligt sedan ECB steg in och tog en mer aktiv roll. Flera faktorer i omvärlden håller dock tillbaka återhämtningen. Den ekonomiska aktiviteten dämpas när statsfinanser ska saneras. Därtill kan nya regleringar för den finansiella sektorn hämma kreditgivningen.

Finansiella räddningsaktioner löser inte de underliggande problemen i Europa. Snarare handlar det om att vinna tid för att kunna ta tag i mer långsiktiga strukturella problem.

”Utmaningarna i Europa rymmer politiska risker. Åtstramningarna ska tillfredsställa marknaderna men också ha väljarnas stöd. Det blir en tuff uppgift, särskilt i länder som snart går till val. Nödvändiga strukturåtgärder riskerar att skjutas på framtiden”, säger Nordeas chefekonom Annika Winsth.

Svensk ekonomi vänder uppåt under andra halvåret. En starkare global efterfrågan bidrar till att lyfta exporten. Riksbankens räntesänkningar och den återhämtning som har skett på börserna ger också draghjälp. Hushållen lättar på plånboken trots ökad arbetslöshet.

”Arbetslösheten stiger till över 8 procent under 2012. Låg inflation och en vikande sysselsättning gör att Riksbanken sänker räntan ytterligare. Återhämtningen under senare delen av året leder till att höjningarna kommer tidigare än väntat nästa år och blir större än vad marknaden tror idag”, säger Annika Winsth.

”Samtidigt blir finanspolitiken svagt expansiv nästa år med reformer på cirka 15 miljarder kronor. Utrymmet för större finanspolitiska stimulanser är begränsat”, säger Annika Winsth.


Rapporten finns att ladda ned på nordea.com

För ytterligare information:
Annika Winsth, chefekonom, 08-614 8608
Torbjörn Isaksson, chefsanalytiker, 08-614 8859
Erik Duran, presstalesman 072 728 1710

Taggar:

Om oss

Vi bygger starka och nära relationer genom vårt engagemang för våra kunder och samhället. När människor strävar efter att nå sina mål och förverkliga sina drömmar vill vi finnas där för att erbjuda relevanta finansiella lösningar. Vi är den största banken i Norden och en av de tio största finanskoncernerna i Europa, mätt i börsvärde, med cirka 11 miljoner kunder. Nordeaaktien är noterad på börserna Nasdaq Helsingfors, Nasdaq Köpenhamn och Nasdaq Stockholm. Läs mer om oss på nordea.com.

Prenumerera

Dokument & länkar