Nordbanken, Merita, Unibank och K-Bank byter namn till Nordea

Nordbanken, Merita, Unibank och K-Bank byter namn till Nordea Från och med måndag börjar alla lokala bankkontor i Nordea använda det nya namnet Nordea. Nordea, en förkortning av Nordic Ideas, ersätter de tidigare namnen Unibank, Nordbanken, Merita och K-Bank. Namnbytet sker överallt samtidigt. "Det här är ett steg vidare i Nordeas integration. Vi vill att det bästa från varje land också ska komma kunder i de andra länderna till del. Steg för steg ska vi utveckla bättre produkter och tjänster," säger Thorleif Krarup, koncernchef för Nordea. Vid middagstid på måndag börjar Nordeakontoren avtäcka sina nya skyltar. Arbetet med att förse samtliga kontor med nya skyltar slutförs inom tre månader. I varje land arrangeras lokala aktiviteter för att hjälpa kunderna känna igen det nya namnet. Retailbankerna i de fyra nordiska länderna ändrar sina legala namn till Nordea Bank Sverige AB (publ), Nordea Bank Finland Abp, Nordea Bank Danmark A/S respektive Nordea Bank Norge ASA. Nordea används redan i Corporate and Institutional Banking och Asset Management, samt i investmentbankverksamheten och verksamheten utanför Norden. "Nordea står för att dela och utbyta nordiska idéer. Ett gemensamt namn hjälper oss att göra just det, och signalerar vårt mål att göra Nordeavarumärket till en värdefull tillgång för koncernen och att realisera synergivinster över gränserna för att skapa värde för kunderna och aktieägarna," säger Thorleif Krarup. I samband med fusionerna har Nordea meddelat att koncernen skulle få ett nytt namn och en varumärkesstrategi för att stödja verksamheten. För ett år sedan presenterades Nordea som koncernens nya namn, och det sades att alla enheter skulle börja använda det nya namnet när det var kommersiellt rätt att göra det. Att namnet byts idag kommer sig av att såväl koncernens integration som kundernas medvetenhet om namnet Nordea utvecklats snabbare än förväntat. Hos de svenska kunderna är kännedomen om Nordea hög. I Sverige är det ca 85 % av kunderna som känner till Nordea och 60 % av allmänheten - motsvarande andel när namnbytet aviserades i juni var 62 respektive 35 %. "Namnbytet gör det tydligare att vi är en nordisk bank med dess höga kompetens och breda utbud av banktjänster, men i övrigt ändrar vi inte koncept. Vi satsar fortfarande på den lokala närvaron, på lokalkontor och på personliga bankmän som möter sina kunder i banken - dessutom kan vi erbjuda dem världens mest använda internettjänst", säger Magnus Falk, chef för Retail Banking Sverige och vice VD i Nordea. Under måndagen kommer kontoren att ha egna kundaktiviteter och den officiella skyltavtäckningen sker kl 12.00. I Sverige är det ca 450 skyltar som byts ut under måndagen. Totalt rör det sig om ca 1 500 skyltar i de nordiska länderna. Nordeas svenska chef, Magnus Falk, täcker av skylten i Borås. Vice ordförande Hans Dalborg täcker av skylten vid Brommakontoret i Stockholm. På de flesta kontor sköts detta lokalt av kontorschefen. För ytterligare information: Magnus Falk, chef för Retail Banking Sverige +08 614 78 33 Ann-Leena Mikiver, chef för Retail Communications Sverige +08 614 90 07 Klicka här för att ladda ner Nordea-logon. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/12/02/20011130BIT00890/bit0002.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2001/12/02/20011130BIT00890/bit0002.pdf

Om oss

Vi bygger starka och nära relationer genom vårt engagemang för våra kunder och samhället. När människor strävar efter att nå sina mål och förverkliga sina drömmar vill vi finnas där för att erbjuda relevanta finansiella lösningar. Vi är den största banken i Norden och en av de tio största finanskoncernerna i Europa, mätt i börsvärde, med cirka 11 miljoner kunder. Nordeaaktien är noterad på börserna Nasdaq Helsingfors, Nasdaq Köpenhamn och Nasdaq Stockholm. Läs mer om oss på nordea.com.

Prenumerera

Dokument & länkar