Nordea blir koldioxidneutralt

Nordea har beslutat att bli ett koldioxidneutralt företag genom att kompensera för de egna operativa utsläppen. I slutet av 2015 kommer nettot av Nordeas koldioxidutsläpp att vara noll.

Inom kort inleds FN:s klimatkonferens, som hålls i Paris från den 30 november till den 11 december. Där får näringslivet chansen att gå i bräschen när det gäller att begränsa koldioxidutsläppen.

– Klimatförändringen är en av de största riskerna vi står inför. Att tackla den är också en av våra största affärsmöjligheter. Det ligger i näringslivets intresse att vidta steg i riktning mot en ekonomi med låga koldioxidutsläpp och att påverka politikerna att trappa upp åtgärderna, säger Gunn Wærsted, chef för Wealth Management och ordförande för Nordeas CSR-kommitté.

2014 uppgick Nordeas totala direkta koldioxidutsläpp till 45 462 ton. Nordea ska bli ett koldioxidneutralt företag genom att fortsätta att minska de egna utsläppen, köpa förnybar energi samt köpa utsläppsrätter som motsvarar de egna koldioxidutsläppen och därigenom finansiera projekt som minskar utsläpp.

Som den ledande finansiären på sin hemmamarknad bidrar Nordea indirekt till koldioxidutsläpp vid finansiering av företag som släpper ut koldioxid i sin verksamhet.

– Vi tänker förstås diskutera klimatförändringen och hur den påverkar våra befintliga kunders strategier. Vi vill ta reda på hur de resonerar och rustar sig för utmaningarna och möjligheterna. Vi har beslutat att inte inleda nya kundrelationer med företag som har kol som sin primära energikälla, säger Gunn Wærsted.

Nordea fick nyligen toppbetyg i en rankning av olika företags insatser för att motverka klimatförändringen. Rankningen gjordes av CDP, en internationell ideell organisation som rapporterar om stora företags utsläpp av växthusgaser och publicerar en rankning av företagens arbete för att motverka klimatförändringen.

I CDP:s rapport för 2015 får Nordea 100 poäng av 100 möjliga för sin rapportering av koldioxidutsläpp. Nordea placerar sig i prestationskategorin B, på en skala från A till E. Det resultatet gör att Nordea behåller sin plats bland de bästa finansiella institutionerna. Vidare har Nordea beslutat att gå med i We Mean Business-initiativet, en koalition av organisationer som arbetar tillsammans med företag och investerare för en koldioxidsnål ekonomi.

För ytterligare information:
Magnus Nelin, presschef, tel
 072 1452 640

Taggar:

Om oss

Nordeas vision är att vara en ”great European bank”, erkänd för sina medarbetare, som skapar betydande värde för kunder och aktieägare. Vi gör det möjligt för våra kunder att nå sina mål genom att erbjuda ett brett urval produkter, tjänster och lösningar inom bank, kapitalförvaltning och försäkring. Nordea har cirka 11 miljoner kunder, cirka 650 kontor och är en av Europas tio största fullservicebanker mätt i börsvärde. Nordeaaktien är noterad på börserna Nasdaq Stockholm, Nasdaq Helsingfors och Nasdaq Copenhagen. Mer information: www.nordea.com

Prenumerera

Dokument & länkar