Nordea emitterar primärkapitaltillskott med rekordlåg kupongränta

Nordea har stärkt sin kapitalbas ytterligare genom att emittera primärkapitaltillskott till ett värde av 1,5 miljarder dollar. 1 miljard dollar utgörs av ett evigt lån med möjlighet till återköp efter 5 år och 500 miljoner dollar utgörs av evigt lån med möjlighet till återköp efter 10 år. Kupongräntorna uppgår till 5,5 procent respektive 6,125 procent, vilket är de lägsta nivåerna för motsvarande instrument som emitterats i dollar.

Att framgångsrikt emittera nya kapitalinstrument ingår i Nordeas långsiktiga planering och ligger i linje med vad banken tidigare meddelat.

Emissionen höjer Nordeas primärkapitalrelation med 75 punkter och befäster Nordeas ställning som en av de mest kapitalstarka bankerna i Europa. Efter den nya transaktionen uppgår Nordeas primärkapitalrelation till 17,0 procent (proforma).

  
För ytterligare information:

Rodney Alfvén, chef för Investor Relations, tel 072 235 05 15

  
Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Nordea ska offentliggöra enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument och/eller lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden.

Taggar:

Om oss

Nordeas vision är att vara en ”great European bank”, erkänd för sina medarbetare, som skapar betydande värde för kunder och aktieägare. Vi gör det möjligt för våra kunder att nå sina mål genom att erbjuda ett brett urval produkter, tjänster och lösningar inom bank, kapitalförvaltning och försäkring. Nordea har cirka 11 miljoner kunder, cirka 650 kontor och är en av Europas tio största fullservicebanker mätt i börsvärde. Nordeaaktien är noterad på börserna Nasdaq Stockholm, Nasdaq Helsingfors och Nasdaq Copenhagen. Mer information: www.nordea.com

Prenumerera

Dokument & länkar