Nordea General Insurance öppnar i Estland

Nordea General Insurance öppnar i Estland Nordea träder in på den estniska skadeförsäkringsmarknaden i januari 2002. Nordea General Insurance (Tryg-Baltica) och Nordika Kindlustus har undertecknat ett avtal som går ut på att Nordea förvärvar den skadeförsäkringsverksamhet som Nordika Kindlustus för närvarande bedriver. Tryg-Baltica förvärvar Nordika Kindlustus skadeförsäkringsportfölj, medarbetare och driftsrelaterade tillgångar och kommer att inleda verksamheten i januari 2002. Innan avtalet träder i kraft ska vissa villkor uppfyllas, däribland due diligence, vissa tillstånd från tredje part samt godkännande av estniska myndigheter. Livförsäkringsbolaget Nordika Elukindlustus omfattas inte av avtalet, utan fortsätter som ett oberoende bolag. Nordika Kindlustus är det femte största skadeförsäkringsbolaget i Estland, med en marknadsandel på 5 procent. Nordika erbjuder ett komplett urval skadeförsäkringsprodukter, varav de flesta inom trafikförsäkring. Bolaget inledde sin verksamhet 1990, och har idag 92 anställda. Huvudkontoret finns i Tallinn och bolaget finns representerat i alla större städer i Estland. Estland är en del av Nordeas framväxande hemmamarknad. I sin skadeförsäkringsverksamhet kommer koncernen att inrikta sig på privata försäkringar samt företagsförsäkringar, och på samarbete med Nordeaenheter i Estland (Merita Banks estniska kontor samt Nordea Finance Estonia). Nordea Bank har funnits i Estland sedan 1995. Tryg-Baltica avser att driva sin försäkringsverksamhet genom ett nytt estniskt dotterbolag, där Tryg-Baltica kommer att äga aktiemajoriteten. Europeiska banken för återuppbyggnad och utveckling (EBRD) samt en privat finansiär, Pjotr Sedin, som har fungerat som ordförande för delegationen för Nordika Kindlustus, kommer var och en att erbjudas en andel på 20 procent i bolaget. Nordea General Insurance består av Danmarks största skadeförsäkringsbolag Tryg-Baltica, Norges tredje största skadeförsäkringsbolag Vesta, samt verksamheter i Finland och Polen. Ytterligare information: Henrik B. Winther Senior Vice President, Tryg-Baltica , +45 4420 3090 Troels Brøndsted, Head of Communication, Tryg-Baltica, +45 4420 3070 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/02/20011002BIT00710/bit0002.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/02/20011002BIT00710/bit0002.pdf

Om oss

Vi bygger starka och nära relationer genom vårt engagemang för våra kunder och samhället. När människor strävar efter att nå sina mål och förverkliga sina drömmar vill vi finnas där för att erbjuda relevanta finansiella lösningar. Vi är den största banken i Norden och en av de tio största finanskoncernerna i Europa, mätt i börsvärde, med cirka 11 miljoner kunder. Nordeaaktien är noterad på börserna Nasdaq Helsingfors, Nasdaq Köpenhamn och Nasdaq Stockholm. Läs mer om oss på nordea.com.

Prenumerera

Dokument & länkar