Nordea har ansökt om notering av Nordea Holding Abp på Nasdaq Helsingfors, Nasdaq Stockholm och Nasdaq Köpenhamn

Nordea Bank AB (publ) har idag, på det helägda dotterbolaget Nordea Holding Abps (”Nordea Finland”) vägnar, ansökt om upptagande av Nordea Finlands aktier till handel på Nasdaq Helsingfors, Nasdaq Stockholm och Nasdaq Köpenhamn.

Ansökan är en del av förberedelserna inför den planerade flytten av moderbolagets säte till Finland. Under förutsättning att flytten genomförs, vilket bland annat kräver beslut vid Nordeas årsstämma den 15 mars 2018, och att Nasdaq Helsingfors, Nasdaq Stockholm och Nasdaq Köpenhamn godkänner ansökan, är avsikten att handeln i Nordea Finlands aktie inleds under hösten.

För ytterligare information:
Claes Eliasson, tf chef för Group External Communications, tel 072 141 67 12

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande kl 08:00 CET den 2 februari 2018.

Taggar:

Om oss

Vi bygger starka och nära relationer genom vårt engagemang för våra kunder och samhället. När människor strävar efter att nå sina mål och förverkliga sina drömmar vill vi finnas där för att erbjuda relevanta finansiella lösningar. Vi är den största banken i Norden och en av de tio största finanskoncernerna i Europa, mätt i börsvärde, med cirka 11 miljoner kunder. Nordeaaktien är noterad på börserna Nasdaq Helsingfors, Nasdaq Köpenhamn och Nasdaq Stockholm. Läs mer om oss på nordea.com.

Prenumerera

Dokument & länkar