Nordea har ansökt om notering av Nordea Holding Abp på Nasdaq Helsingfors, Nasdaq Stockholm och Nasdaq Köpenhamn

Nordea Bank AB (publ) har idag, på det helägda dotterbolaget Nordea Holding Abps (”Nordea Finland”) vägnar, ansökt om upptagande av Nordea Finlands aktier till handel på Nasdaq Helsingfors, Nasdaq Stockholm och Nasdaq Köpenhamn.

Ansökan är en del av förberedelserna inför den planerade flytten av moderbolagets säte till Finland. Under förutsättning att flytten genomförs, vilket bland annat kräver beslut vid Nordeas årsstämma den 15 mars 2018, och att Nasdaq Helsingfors, Nasdaq Stockholm och Nasdaq Köpenhamn godkänner ansökan, är avsikten att handeln i Nordea Finlands aktie inleds under hösten.

För ytterligare information:
Claes Eliasson, tf chef för Group External Communications, tel 072 141 67 12

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande kl 08:00 CET den 2 februari 2018.

Taggar:

Om oss

Nordeas vision är att vara en ”great European bank”, erkänd för sina medarbetare, som skapar betydande värde för kunder och aktieägare. Vi gör det möjligt för våra kunder att nå sina mål genom att erbjuda ett brett urval produkter, tjänster och lösningar inom bank, kapitalförvaltning och försäkring. Nordea har cirka 11 miljoner kunder, cirka 650 kontor och är en av Europas tio största fullservicebanker mätt i börsvärde. Nordeaaktien är noterad på börserna Nasdaq Stockholm, Nasdaq Helsingfors och Nasdaq Copenhagen. Mer information: www.nordea.com

Prenumerera

Dokument & länkar