Nordea Investment Management utnämnd till årets mest intressanta investeringsförvaltare

Nordea Investment Management utnämnd till årets mest intressanta investeringsförvaltare Nordea Investment Management har utsetts till 2001s mest intressanta investerings-förvaltare, "A Firm to Watch 2001", av det brittiska finansmagasinet, Global Investor (en del av Euromoney familjen). Priset utdelades i London i måndags. - Utmärkelsen bekräftar att vi särskiljer oss från både nordiska och globala konkurrenter genom att leverera unika lösningar till våra kunder, säger Christian Clausen, chef för Nordea Asset Management. Nomineringarna sammanställdes efter en granskning av oberoende investeringskonsulter i Europa, USA och Asien.Motiveringen till utmärkelsen är inte enbart Nordea Investment Mangements starka prestation utan även en tydlig investeringsprocess och filosofi, ett stabilt investeringslag och dynamisk affärsledning. Det är de resultat som uppnåtts genom den så kallade Tematiska Investeringsprocessen (TIP) som får erkännande genom Global Investor Award. TIP fångar upp betydande strukturella globala förändringar såsom den snabba teknologiska utvecklingen, dramatiska demografiska förändringar samt globalisering av marknader. Teman används som ett filter vid val av aktier. Nordea Investment Management vann i höstas pris för en annan investeringsprocess, Active Growth Approach (AGA). Då var det finansmagasinet Sparöversikt som utsåg Nordea Investment Management till Årets Fondförvaltare. - Att ha två högt ansedda investeringsprocesser är självfallet en mycket stor fördel för vår framtida affärsutveckling, säger Ole Jacobsen, chef för Nordea Investment Management. Nordea Investment Management Nordea Investment Management är en del av Nordea Asset Management vilket är en av Nordea Koncernens sex affärsområden. Nordea Investment Management består av fyra nu sammanslagna enheter, ett från varje nordiskt land i koncernen: K-Kapitlförvaltning, Merita Asset Management, MeritaNordbanken Investment Management and Unibank Investment Management. Organisationen betjänar institutionella kunder inklusive privata och allmänna pensionsfonder, företag så väl som försäkringsbolag samt Nordea Koncernens investeringsfonder. Förutom den Tematiska Investeringsproceesen, och Active Growth Approach är Trevisemodellen väldokumenterad på den svenska marknaden Nordea Investment Management har kontor i Bergen, Köpenhamn, Frankfurt, Helsingfors, Luxemburg, New York, Oslo och Stockholm. För ytterligare information: Christian Clausen, Chef Nordea Asset Management, +45 33 33 15 00 Ole Jacobsen, Chef Nordea Investment Management, +45 33 33 15 84 Global Investors pressmeddelande: www.globalinvestormagazine.com/viewstory.asp?id=328 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/02/21/20010221BIT00670/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2001/02/21/20010221BIT00670/bit0002.pdf

Om oss

Nordeas vision är att vara en ”great European bank”, erkänd för sina medarbetare, som skapar betydande värde för kunder och aktieägare. Vi gör det möjligt för våra kunder att nå sina mål genom att erbjuda ett brett urval produkter, tjänster och lösningar inom bank, kapitalförvaltning och försäkring. Nordea har cirka 11 miljoner kunder, cirka 650 kontor och är en av Europas tio största fullservicebanker mätt i börsvärde. Nordeaaktien är noterad på börserna Nasdaq Stockholm, Nasdaq Helsingfors och Nasdaq Copenhagen. Mer information: www.nordea.com

Prenumerera

Dokument & länkar