Nordiska banker undersöker gemensam infrastruktur för kundkännedom

De ledande nordiska bankerna DNB Bank ASA, Danske Bank A/S, Nordea Bank AB (publ), Svenska Handelsbanken AB (publ) och Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) har beslutat att gemensamt undersöka möjligheten att etablera en nordisk infrastruktur för “känn din kund”. Målgruppen kommer inledningsvis att vara stora och medelstora företag.

Under senare år har kraven för att behandla kundernas data blivit en allt mer kritisk komponent i arbetet mot finansiell brottslighet. Många bankkunder upplever dessvärre att processerna är tidskrävande och inkluderar många banker och olika format. Ineffektiva kundkännedomsprocesser påverkar också bankerna negativt med längre transaktionstider samt ökad administration och risker.

Samtidigt står banksektorn inför ökade regleringar och myndighetskrav vad gäller kundkännedom. Därför finns det behov av en enhetlig, effektiv och tydlig funktion för att svara på både kunder, bankernas och samhällets ökade krav.

Bankerna har för avsikt att starta ett gemensamt bolag, Nordic KYC Utility, med huvudfokus på att utveckla en gemensam effektiv, säker och kostnadseffektiv nordisk infrastruktur för kundkännedom. Bolaget kommer att ägas och kontrolleras av de grundande bankerna. Initiativet ska bidra till en fortsatt sund finanssektor, motverka finansiell brottslighet och skydda kunder och samhället.

Upprättandet av det gemensamma bolaget är villkorat av godkännande i enighet med Europeiska Kommissionens konkurrenslagstiftning och företaget beräknas vara etablerat under andra halvåret 2018.

För ytterligare information:
Claes Eliasson, tf chef för Group External Communications, tel 072 141 67 12

Taggar:

Om oss

Vi bygger starka och nära relationer genom vårt engagemang för våra kunder och samhället. När människor strävar efter att nå sina mål och förverkliga sina drömmar vill vi finnas där för att erbjuda relevanta finansiella lösningar. Vi är den största banken i Norden och en av de tio största finanskoncernerna i Europa, mätt i börsvärde, med cirka 11 miljoner kunder. Nordeaaktien är noterad på börserna Nasdaq Helsingfors, Nasdaq Köpenhamn och Nasdaq Stockholm. Läs mer om oss på nordea.com.

Prenumerera

Dokument & länkar