Ny direktion för Tryg-Baltica Liv og Pension

Ny direktion för Tryg-Baltica Liv og Pension Tryg-Baltica Liv og Pension får från och med idag en ny direktion, och byter samtidigt namn till Tryg-Baltica Pension. Den nya direktionen för Tryg-Baltica Pension består av Michael Brag, före detta vice verkställande direktör och försäljningschef, som nu har utsetts till verkställande direktör, samt Jens Lind, före detta förste vice direktör och ansvarig aktuarie, som har utsetts till matematisk direktör. Tillsammans utgör de Tryg-Baltica Pensions direktion. Båda rapporterar till Ib Mardahl-Hansen, chef för Nordea Life Insurance and Pensions, som i sin tur rapporterar till koncernchef Thorleif Krarup. Ledningsbytet är föranlett av uppdelningen av Nordeas verksamhet i sex affärsområden, där affärsområdet Life Insurance and Pensions består av pensionsbolag i sju länder. Förutom att han varit chef för Life Insurance and Pensions har Ib Mardahl-Hansen hittills även varit ansvarig för livförsäkrings-, fondförsäkrings- och pensionsverksamheten i Danmark. På lång sikt är det inte ändamålsenligt att en person är affärsområdeschef och samtidigt direktionsmedlem i ett av de bolag som ingår i affärsområdet. Därför har Ib Mardahl-Hansen beslutat att avgå som direktionsmedlem i Tryg-Baltica Pension. Han kommer dock att kvarstå som ansvarig för värdepappers- och fastighetsinvesteringar i Danmark. I samband med Tryg-Baltica Pensions ledningsbyte har Evy Sørensen, före detta avdelningsdirektör och administrationschef, utsetts till vice verkställande direktör. Efter att årsredovisningen för innevarande verksamhetsår lagts fram kommer ett generationsskifte att genomföras i Tryg-Baltica Pensions aktuarieavdelning, som ska vara slutfört i februari 2002. Niels Peter Rasmussen, avdelningsdirektör, tar ett steg tillbaka i organisationen efter många år som chef för aktuarieavdelningen. Ny chef för avdelningen blir Christian Kofoed, cand. act. Han utses tillika till förste vice direktör, och därefter till avdelningsdirektör. Som tidigare meddelats kommer Nordeas legala struktur att anpassas till koncernens affärsområdesstruktur. Detta förväntas ske under 2002. I likhet med livförsäkringsbolagen i de övriga länderna kommer Tryg- Baltica Pension att utgöra såväl en affärsenhet som en juridisk person under Nordea Life Insurance and Pensions. Ytterligare information: Ib Mardahl-Hansen, chef of Nordea Life Insurance and Pensions, telefon +45 44 20 30 10 Troels Brøndsted, informationschef, Tryg-Baltica, telefon +45 44 20 30 70. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/22/20011022BIT00270/bit0002.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/22/20011022BIT00270/bit0002.pdf

Om oss

Vi bygger starka och nära relationer genom vårt engagemang för våra kunder och samhället. När människor strävar efter att nå sina mål och förverkliga sina drömmar vill vi finnas där för att erbjuda relevanta finansiella lösningar. Vi är den största banken i Norden och en av de tio största finanskoncernerna i Europa, mätt i börsvärde, med cirka 11 miljoner kunder. Nordeaaktien är noterad på börserna Nasdaq Helsingfors, Nasdaq Köpenhamn och Nasdaq Stockholm. Läs mer om oss på nordea.com.

Prenumerera

Dokument & länkar