Oväntade utgifter gräver hål i plånboken

Majoriteten av svenskarna mellan 18 och 65 år har haft en oväntad utgift under de senaste sex månaderna. 30 procent har haft en utgift över 10 000 kronor. Det visar en undersökning från Nordea.

Så många som 64 procent har haft en oväntad utgift det senaste halvåret och för 30 procent har utgiften överstigit 10 000 kronor. Den betalas vanligtvis med månadsinkomsten (56 procent) eller med besparingar (45 procent).

-   Eftersom jag ofta talar om vikten av att ha en ekonomisk buffert, så ville jag veta hur många som faktiskt skulle ha nytta av den vid en oväntad utgift. Jag tycker att resultatet visar behovet av att ha en ekonomisk beredskap för oväntade utgifter, säger Ingela Gabrielsson, privatekonom på Nordea.

Den vanligaste oförutsedda utgiften är reparation av bil, motorcykel och liknande. På andra plats kommer läkarkostnader och på tredje plats kommer elektronik.

-   Utgifterna rör sådant som vi verkligen är beroende av. Det gäller såväl transport som att ta hand om sin hälsa. Det är mycket viktiga områden som utgör plattformen för vårt dagliga liv, säger Ingela Gabrielsson.

För många hushåll är det svårt att finansiera en oväntad utgift med månadsinkomsten, särskilt bland de yngre, de mellan 18-25 år, där nästan två av tre måste ta av sina besparingar. Undersökningen visar att kvinnor och män har olika ansvarsområden. Kvinnor har i allmänhet större utgifter för läkare och tandläkare, medan männen i högre grad står för de oväntade utgifterna för elektronik och för att reparera bilen.

-   Vi ser att såväl kvinnor som män tar ekonomiskt ansvar för de oväntade utgifterna, även om det är inom olika områden. Det är ett mönster som visar sig även när vi undersökt hur män och kvinnor fördelar de dagliga hushållsutgifterna, säger Ingela Gabrielsson.

1 010 personer i åldern 18-65 år har intervjuats för undersökningen som gjordes av TNS Gallup på uppdrag av Nordea.

För ytterligare information:
Ingela Gabrielsson, privatekonom 070 227 24 77
Henrik Edström, presskontakt 076 117 85 32

 
 
Nordeas vision är att vara en ”great European bank”, erkänd för sina medarbetare, som skapar betydande värde för kunder och aktieägare. Vi gör det möjligt för våra kunder att nå sina mål genom att erbjuda ett brett urval produkter, tjänster och lösningar inom bank, kapitalförvaltning och försäkring. Nordea har cirka 11 miljoner kunder, cirka 1 400 kontor, och är en av Europas tio största fullservicebanker mätt i börsvärde. Nordeaaktien är noterad på NASDAQ OMX Nordic Exchange i Stockholm, Helsingfors och Köpenhamn.

www.nordea.com

Taggar:

Om oss

Vi bygger starka och nära relationer genom vårt engagemang för våra kunder och samhället. När människor strävar efter att nå sina mål och förverkliga sina drömmar vill vi finnas där för att erbjuda relevanta finansiella lösningar. Vi är den största banken i Norden och en av de tio största finanskoncernerna i Europa, mätt i börsvärde, med cirka 11 miljoner kunder. Nordeaaktien är noterad på börserna Nasdaq Helsingfors, Nasdaq Köpenhamn och Nasdaq Stockholm. Läs mer om oss på nordea.com.

Prenumerera

Dokument & länkar