Rörelserapport för tredje kvartalet 2001

Rörelserapport för tredje kvartalet 2001 Stabila underliggande intäkter · Resultat exkl kapitalavkastning jan-sep 1 530 miljoner euro (1 501) · Rörelseresultat jan-sep 1 460 miljoner euro (1 962) · Lägre kostnader under tredje kvartalet · Vinst per aktie jan-sep 0,35 euro (0,47) Förändrade marknadsvillkor · Specificerade kreditförluster, främst inom finansiering av företagsförvärv i Danmark och avseende ett mycket begränsat antal företagskunder, uppgick till 113 miljoner euro under perioden · Ytterligare en generell avsättning om 100 miljoner euro pga försämrade ekonomiska utsikter som speglar aktuella världshändelser · Förvaltat kapital 87 miljarder euro (101 miljarder euro kv 2) Andra integrationsvågen inledd · Synergier på 120 miljoner euro realiserade - målet för 2001 på 145 miljoner euro ligger fast · Förändrad affärsorganisation (se separat pressmeddelande) · Andra integrationsvågen inledd, inkl reduktion av strukturella kostnader för att säkerställa det långsiktiga målet för K/I-talet på 50 % trots förändrade marknadsvillkor General Insurance · Initiativ till minskad ägarandel i General Insurance (se separat pressmeddelande) · "På grund av det försämrade marknadsläget och de ökade kreditförlusterna, vars effekter förstärks i efterdyningarna av terroristattackerna i USA, fokuserar vi nu på en minskning av de strukturella kostnaderna för att uppnå vårt högt ställda mål för förhållandet mellan kostnader och intäkter. Vi genomför kostnadsbesparingar i kombination med investeringar inom utvalda sektorer som en förberedelse inför det förbättrade marknadsläge som är att vänta under senare delen av 2002", säger Thorleif Krarup, koncernchef för Nordea. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/30/20011030BIT00370/bit0001.doc Hela rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/30/20011030BIT00370/bit0001.pdf Hela rapporten

Om oss

Vi bygger starka och nära relationer genom vårt engagemang för våra kunder och samhället. När människor strävar efter att nå sina mål och förverkliga sina drömmar vill vi finnas där för att erbjuda relevanta finansiella lösningar. Vi är den största banken i Norden och en av de tio största finanskoncernerna i Europa, mätt i börsvärde, med cirka 11 miljoner kunder. Nordeaaktien är noterad på börserna Nasdaq Helsingfors, Nasdaq Köpenhamn och Nasdaq Stockholm. Läs mer om oss på nordea.com.

Prenumerera

Dokument & länkar