Skadeförsäkring lanseras i Estland

Skadeförsäkring lanseras i Estland Nordea har nu gått in på skadeförsäkringsmarknaden i Estland. Fokus blir på företagsförsäkringar. Det nyligen undertecknade avtalet har ingåtts mellan Nordeas danska försäkringsbolag och det estniska bolaget Nordika Kindlustus. I oktober 2001 ingick de två företagen ett avtal om att Tryg skulle ta över Nordika Kindlustus skadeförsäkringsrörelse. Sedan myndigheterna gett sitt godkännande har Tryg nu tagit över även skadeförsäkringsportföljen, 90 medarbetare och alla verksamhetsrelaterade tillgångar från Nordika Kindlustus. Det nya dotterbolaget, som är helägt av Tryg, ska heta Nordea Kindlustus. Livbolaget Nordika Elukindlustus ingår inte i avtalet, utan fortsätter att verka som ett oberoende företag. Nordea Kindlustus är det femte största skadeförsäkringsbolaget i Estland, med en marknadsandel på 5 procent. Bolaget, som grundades 1990, har huvudkontoret i Tallinn och är representerat i landets alla större städer. Även om Nordea Kindlustus främst kommer att inrikta sig på företagsförsäkring, kommer det även att fortsätta erbjuda privata försäkringar och utveckla sitt samarbeta med Nordeas enheter i Estland (Nordea Banks estniska kontor och Nordea Finance Estonia). Nordea har bedrivit bankverksamhet i Estland sedan 1995. Nordeas affärsområde General Insurance innefattar Tryg, det största skadeförsäkringsbolaget i Danmark, Vesta, det tredje största försäkringsbolaget i Norge, samt verksamheterna i Finland och Polen - och nu alltså även i Estland. För ytterligare information: Henrik B Winther, Senior Vice President, Tryg +45 44 20 30 90 Troels Brøndsted, Head of Communication, Tryg +45 44 20 30 70 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/03/22/20020322BIT00610/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/03/22/20020322BIT00610/wkr0002.pdf

Om oss

Nordeas vision är att vara en ”great European bank”, erkänd för sina medarbetare, som skapar betydande värde för kunder och aktieägare. Vi gör det möjligt för våra kunder att nå sina mål genom att erbjuda ett brett urval produkter, tjänster och lösningar inom bank, kapitalförvaltning och försäkring. Nordea har cirka 11 miljoner kunder, cirka 650 kontor och är en av Europas tio största fullservicebanker mätt i börsvärde. Nordeaaktien är noterad på börserna Nasdaq Stockholm, Nasdaq Helsingfors och Nasdaq Copenhagen. Mer information: www.nordea.com

Prenumerera

Dokument & länkar