Stora skillnader i hushållens förmögenheter

Stora skillnader i hushållens förmögenheter · Åldersgruppen 55-64 år har störst förmögenhet · Danderydshushållen har 2,9 miljoner i snittförmögenhet · Lundaborna förmögnast i Sydsverige Bakgrund Nordeas Ekonomiska sekretariat publicerar i dag rapporten "I slott och koja - de svenska hushållens förmögenhetsfördelning", författad av Lennart Berg, professor i nationalekonomi vid Uppsala universitet. I en specialbearbetning av Statistiska Centralbyråns förmögenhetsstatistik över hushållens finansiella och reala tillgångar belyser han hur förmögenheten är fördelad i olika åldrar samt hur den fördelar sig på regional nivå. I denna rapport studeras 49 kommuner i Stockholm Göteborg, Malmö samt övriga större orter. +55 rikast i Sverige Studien visar att gruppen 55-64 år är rikast, tätt följd av de yngre pensionärerna (65-74 år). 55-64-åringarna hade störst förmögenhet i s k finansiella tillgångar (aktier m m), medan 45-54-åringarna hade störst förmögenhet i s k reala tillgångar (fastigheter). Allra mest skuldsatta är åldersgruppen 35-44 år och för de åldersgrupper som följer faller skuldsumman successivt. - Det är naturligt att yngre hushåll har högre skuldsättningsgrad när de bildar familj och köper sina första bostäder. Längre upp i åldrarna betas skulder av successivt, säger Lennart Berg Samtidigt tycks riskbenägenheten minska över livscykeln. Andelen riskfyllda finansiella tillgångar som aktier och fonder avtar med stigande ålder. En annan slutsats är att sparande i privata pensionsförsäkringar korrelerar positivt med förmögenheten i övrigt. Till exempel hade de 55-64- åringar som sparat i privat pensionsförsäkring en nettoförmögenhet som var ca 385 000 kr större än de som inte sparat. Danderydsborna rikast i landet Den regionala bearbetningen visar bl a att Danderydshushållen är rikast i landet, med en snittförmögenhet på nära 2,9 miljoner kr. Tätt efter följer Lidingö där hushållen har en förmögenhet på 2,4 miljoner kr i genomsnitt. Stockholmskommunerna Sollentuna, Nacka och Täby följer därefter med en nivå på den genomsnittliga förmögenheten som ligger klart över övriga Sverige. Universitetsstäderna Lund, Uppsala och Umeå ligger i toppskiktet. Samtliga har en snittförmögenhet som ligger över kommunerna i Stor-Göteborg. Hushållen i Lund är rikast bland övriga kommuner i landet och har en snittförmögenhet på 963 000 kr, jämfört med 643 000 kr för Malmö. Även den regionala studien är uppdelad på finansiella och reala tillgångar, så att det går att se vilka hushåll som har största aktieportföljerna. Hela rapporten kan beställas från Katariina Güven tel 08-614 8101 eller via e-mail katariina.guven@nordea.com. 'I slott och koja' finns också på nätet på economics.meritanordbanken.com från kl 9.30 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/02/15/20010215BIT00200/bit0002.doc http://www.bit.se/bitonline/2001/02/15/20010215BIT00200/bit0002.pdf

Om oss

Vi bygger starka och nära relationer genom vårt engagemang för våra kunder och samhället. När människor strävar efter att nå sina mål och förverkliga sina drömmar vill vi finnas där för att erbjuda relevanta finansiella lösningar. Vi är den största banken i Norden och en av de tio största finanskoncernerna i Europa, mätt i börsvärde, med cirka 11 miljoner kunder. Nordeaaktien är noterad på börserna Nasdaq Helsingfors, Nasdaq Köpenhamn och Nasdaq Stockholm. Läs mer om oss på nordea.com.

Prenumerera

Dokument & länkar