Gemensamt fackligt stöd för samgåendet

Gemensamt fackligt stöd för samgåendet De fackliga organisationerna, Finansförbunden i Unidanmark, Merita Bank och Nordbanken är positiva till samgåendet mellan Unidanmark och Meri- taNordbanken. De fackliga organisationerna i Danmark, Finland och Sverige betonar bety- delsen av den nordiska strategin och samarbetet för koncernens långsiktiga utveckling. Samgåendet stärker de anställdas anställningstrygghet och ut- vecklingsmöjlighet på lång sikt enligt Finansförbundens uppfattning. Eventuella personalminskningar med anledning av samgåendet förutsätter de fackliga organisationerna hanteras med varsamhet och att inga anställda sägs upp. För ytterligare information: Lene Haulrik, Unidanmark, +45 33 33 20 63 Kaija Roukala-Hyvärinen, Merita Bank, + 358 50 68 519 Bertel Finskas, Nordbanken, + 46 708 978 996 ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/03/06/20000306BIT00730/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/03/06/20000306BIT00730/bit0002.pdf

Dokument & länkar