MeritaNordbanken förlänger erbjudandet att förvärva samtliga aktier i Christiania

MeritaNordbanken förlänger erbjudandet att förvärva samtliga aktier i Christiania Bank og Kreditkasse till den 31 mars 2000 MeritaNordbankens erbjudande att förvärva samtliga aktier i Christiania Bank og Kreditkasse för 44 norska kronor per aktie förlängs till fredagen den 31 mars 2000 klockan 17.00. Förlängningen sker i avvaktan på ett avgörande av riktlinjerna för den norska statens ägande i Christiania Bank og Kreditkasse i enlighet med den process som grundas på Stortingets beslut i december 1999. MeritaNordbankens erbjudande att förvärva aktierna i Christiana Bank og Kreditkassse löpte ursprungligen fram till den 29 oktober 1999 klockan 17.00 och har senast förlängts till den 3 mars 2000 klockan 17.00. Bakgrunden till erbjudandet är MeritaNordbankens ambition att tillsammans med Christiania Bank og Kreditkasse skapa den ledande finansiella gruppen i Norden och Östersjöregionen, som bygger på starka nationella banker i en decentraliserad modell med tillgänglighet både lokalt och genom världsledande Internetlösningar. Styrelsen i Christiania Bank og Kreditkasse har tillsammans med ledningen och de anställda i banken rekommenderat aktieägarna att acceptera erbjudandet som industriellt riktigt och finansiellt "fair". För ytterligare information kontakta: Markku Pohjola, vVD, +358 9 165 422 45 Lars Thalén, Koncernidentitet och Kommunikation, + 46 8 614 79 51, +46 709 200 665 Får ej distribueras i Australien, Förenta Staterna, Japan och Kanada ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/03/01/20000301BIT01010/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/03/01/20000301BIT01010/bit0002.pdf

Prenumerera

Dokument & länkar