MeritaNordbanken förlänger erbjudandet att förvärva samtliga aktier i Christiania

MeritaNordbanken förlänger erbjudandet att förvärva samtliga aktier i Christiania Bank og Kreditkasse till den 28 april 2000 MeritaNordbankens erbjudande att förvärva samtliga aktier i Christiania Bank og Kreditkasse för 44 kronor per aktie förlängs till fredagen den 28 april 2000 kl. 17.00. Förlängningen sker i avvaktan av den norska statens avgörande rörande sitt ägande i Christiania Bank og Kreditkasse. MeritaNordbanken kommer efter bolagsstämman i Christiania Bank og Kreditkasse att ta ställning till den beslutade utdelningens påverkan på erbjudandets prisnivå. Bakgrunden till förlängningen är också MeritaNordbankens och Unidanmarks samgående för att skapa den ledande finansiella koncernen i Norden och Östersjöområdet med utomordentliga förutsättningar för tillväxt i synnerhet inom elektroniska finansiella tjänster. I förslaget till samgående har MeritaNordbanken och Unidanmark också tillsammans upprepat MeritaNordbankens förlängda erbjudande till Christiania Bank og Kreditkasses aktieägare med syftet att möjliggöra för Christiania Bank att bli en partner i den nya finanskoncernen i Norden och Östersjöregionen. MeritaNordbankens erbjudande att förvärva aktierna i Christiania Bank og Kreditkasse löpte ursprungligen fram till den 29 oktober 1999 klockan 17.00 och har senast förlängts till den 31 mars 2000. Styrelsen i Christiania Bank og Kreditkasse har tillsammans med ledningen och de anställda i banken rekommenderat aktieägarna att acceptera erbjudandet som industriellt riktigt och finansiellt "fair". För ytterligare information kontakta: Markku Pohjola, vVD, +358 9 165 422 45 Lars Thalén, Koncernidentitet och Kommunikation, +46 8 614 79 51, +46 709 200 665 Ej för distribution i Australien, Förenta Staterna, Japan och Kanada. ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/03/31/20000331BIT00740/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/03/31/20000331BIT00740/bit0002.pdf

Dokument & länkar