MeritaNordbankenkoncernen sålde resten av sina aktier i Spar Finland Abp

MeritaNordbankenkoncernen sålde resten av sina aktier i Spar Finland Abp MeritaNordbankenkoncernen har i enlighet med det ursprungliga köpekontraktet med svenska Axel Johnson AB sålt resten av sina aktier i Spar Finland Abp till det nya svenska bolaget Hemköpskedjan AB (publ), som bildas när dagligvaruhandelskedjorna Hemköp och D&D Dagligvaror går samman. Efter transaktionen med Axel Johnson AB våren 1999 ägde MeritaNordbankenkoncernens bolag Mantica Oy fortfarande 41 797 A-aktier och 243 532 K-aktier i Spar Finland, vilket motsvarar 41,3 procent av rösterna och 25,1 procent av aktierna. Transaktionen kräver sedvanliga tillstånd av myndigheter. Parterna har kommit överens om att köpesumman inte offentliggörs. Transaktionen har inte nämnvärd betydelse för MeritaNordbankenkoncernens resultat. För närmare information kontakta: Presschef Lauri Peltola, tel. +358 9 165 423 24 ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/03/08/20000308BIT00890/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/03/08/20000308BIT00890/bit0002.pdf

Dokument & länkar