Moody's och Standard & Poor's har satt Merita och Nordbanken under bevakning för

Moody´s och Standard & Poor´s har satt Merita och Nordbanken under bevakning för eventuell höjning De båda amerikanska ratinginstituten Moody´s Investors Service och Standard & Poor´s har meddelat att man överväger att höja Merita Banks och Nordbankens kreditbetyg för långfristig upplåning samtidigt som man konfirmerar de kortfristiga betygen, P-1/A-1. Moody´s has även ställt i utsikt en höjning av klassificering av bankernas finansiella styrka. Detta föranlett av beskedet om ett samgående mellan MeritaNordbanks-gruppen och Unidanmarks-gruppen med de positiva effekter detta beräknas medföra. Moody´s Investors Service nuvarande lånfristiga/finansiella styrke betyg är för Merita Bank A1/C och för Nordbanken A1/C+ medan Standard & Poor´s åsatt båda bankerna betyget A. Samtidigt har ett tredje ledande internationellt ratinginstitut, FitchIBCA, meddelat att man bekräftar de befintliga kort- och långfristiga betygen som är F1/A+ för både Merita Bank och Nordbanken. För närmare information kontakta: Jakob Grinbaum, vVD, finans, 08-61 47891 Erik Evrén, presschef, 08-61 48611 Lauri Peltola, presschef, +358 9 165 42324 ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/03/09/20000309BIT00560/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/03/09/20000309BIT00560/bit0002.pdf

Prenumerera

Dokument & länkar