Unidanmark och MeritaNordbanken går samman

Unidanmark och MeritaNordbanken går samman * Samgående mellan Unidanmark och MeritaNordbanken skapar den ledande finansiella koncernen i Norden och Östersjöområdet, noterad på börserna i Köpenhamn, Helsingfors och Stockholm. Ett samlat börsvärde på 15,6 miljarder EUR, 9 miljoner kunder och en utomordentlig bas för snabb tillväxt inom elektroniska finanstjänster. * Årliga synergier före skatt på 200 MEUR väntas förverkligas inom tre år samt betydande synergier i fas två. * Samgående genom erbjudande om aktieutbyte, där Unidanmarks aktieägare får 30 procent av den nya koncernen, och MeritaNordbanken får 70 procent och där 12,704 aktier i MeritaNordbankens moderbolag, Nordic Baltic Holding, erbjuds för varje aktie i Unidanmark. Särskild utdelning på 10 DKK betalas per Unidanmark-aktie förutsatt att utbyteserbjudandet genomförs. * Nordic Baltic Holding kommer att föreslå ett återköp av 10 procent av aktierna i den nya koncernen. Återstående återköpsprogram i Unidanmark återkallas. * Vesa Vainio blir styrelseordförande, och Hans Dalborg blir koncernchef. Thorleif Krarup blir vice koncernchef, och efterträder Hans Dalborg i januari 2001. Dalborg utnämns till vice styrelseordförande 2001 och föreslås bli styrelseordförande 2002. Den nya styrelsen avser införa ett incitamentsprogram. ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/03/06/20000306BIT00020/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/03/06/20000306BIT00020/bit0002.pdf

Prenumerera

Dokument & länkar