Ytterliga framsteg i fusionen mellan MeritaNordbanken och Unidanmark

Ytterliga framsteg i fusionen mellan MeritaNordbanken och Unidanmark Ägare till 30 procent av Unidanmark har godkänt fusionen. Viktiga villkor för fusionen har uppfyllts genom beslut av danska skattemyndigheter och Köpenhamns Fondbörs. Köpenhamns Fondbörs har godkänt prospektet för notering av de nya aktierna i Nordic Baltic Holding (NBH) AB (publ) på Köpenhamns Fondbörs. Prospektet offentliggörs måndagen den 27 mars 2000. På Unidanmarks ordinarie bolagsstämma den 21 mars 2000 beslutade aktieägarna att förena aktieslagen i Unidanmark, vilket är en förutsättning för fusionen. Den 20 mars godkände danska skattemyndigheter aktiebytet som ett skattebefriat byte av aktier i Unidanmark till aktier i NBH i enlighet med § 13 i den danska lagen om reavinstbeskattning av aktier. Representantskapet i Tryg-Baltica smba, som äger ca 19 procent av aktierna i Unidanmark, beslutade den 21 mars 2000 att acceptera utbyteserbjudandet. Unidanmarkfonden, som äger ca 11 procent av aktierna i Unidanmark, accepterade aktieutbytet den 6 mars 2000 med förbehåll för erforderliga myndighetsbeslut. Unidanmarkfondens accept är nu ovillkorlig sedan dessa beslut meddelats. Ytterligare information: Lars Thalén, tel. +46 8 614 7951 or +46 709 200 665 Torben Laustsen, tel. +45 33 33 34 51 or +45 40 54 48 22 ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/03/24/20000324BIT00270/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/03/24/20000324BIT00270/bit0002.pdf

Dokument & länkar