Nordic Camping & Resort förlänger avtal med Migrationsverket

Nordic Camping & Resort har tillsammans med Migrationsverket avtalat om ett fortsatt samarbete under våren 2016 gällande boende för asylsökande på sju anläggningar. Nordic Camping & Resort har sedan tidigare ett ramavtal med Migrationsverket.

Sedan slutet av 2015 har Nordic Camping & Resort även tecknat avtal för Västerås Mälarcamping och Ekuddens Camping. Avtalen för samtliga nio anläggningar är förlängda till våren 2016.

Sju av anläggningarna är undertecknade genom avtal och två är muntligen bekräftade av Migrationsverket.

Ordervärdet för samtliga anläggningsavtal med Migrationsverket under våren 2016 uppskattas till ca 15 mkr och kan bli mer eller mindre beroende på beläggning.

Dessa avtal löper under en period då beläggningen på dessa anläggningar normalt är låg. I takt med att avtalen går ut med Migrationsverket under våren öppnar Nordic Camping & Resort upp samtliga anläggningar inför den viktiga turistsäsongen.

”Då samarbetet med Migrationsverket fungerar väl på samtliga anläggningar, känns det positivt och naturligt att fortsätta samarbete under våren 2016” säger Tom Sibirzeff, VD Nordic Camping & Resort.

För ytterligare information kontakta:

Tom Sibirzeff, VD Nordic Camping & Resort
+46 70 899 03 03
tom@nordiccamping.se

Om oss

Nordic Camping & Resort AB (publ) affärsidé är att erbjuda en kedja med varierande boendeformer under ett varumärke med ett tydligt koncept där kundens helhetsupplevelse står i centrum. Nordic Camping & Resort AB (publ) skall vara det marknadsledande alternativet i Norden för upplevelsebaserat semesterboende i kombination med ett risktäckande hotellkoncept.

Prenumerera

Dokument & länkar