Ägarförändring i Nefab

Nordic Capital Fund VI (“Nordic Capital”) säljer sin majoritetsandel i Nefab Packaging AB (”Nefab”) till familjen Nordgren/Pihl som grundade Nefab och idag är delägare i bolaget. Nefab har under sju år ökat sin omsättning och blivit ett mer internationellt bolag och den nuvarande strategin kvarstår efter ägarförändringen.

Familjen Nordgren/Pihl grundade Nefab 1949 och var fram till 2007 majoritetsägare i bolaget. Bolaget var under perioden 1996 till 2007 noterat på Stockholmsbörsen. Under hösten 2007 la familjen tillsammans med Nordic Capital ett gemensamt bud på samtliga aktier i Nefab. I samband med att budet fullföljdes avnoterades Nefab från Stockholmsbörsen.

Nefab har sedan 2007 ökat sin omsättning från 2,3 till cirka 3 miljarder kronor. Flera värdeskapande tilläggsförvärv har genomförts, bland annat av det amerikanska förpackningsföretaget Chick Packaging som förvärvades 2010. Det förändrade Nefabs plattform i Nordamerika genom att bolaget fick ett nätverk av 10 produktionsenheter på olika platser i regionen. Under 2011 gjordes dessutom ett förvärv i Mexiko som har bidragit positivt till tillväxten i regionen.

”Nordic Capital har under sina sju år som ägare stöttat Nefabs tillväxt och ökade internationalisering, framför allt på marknaderna i Nordamerika och Kina. Ambitionen var att stärka bolagets konkurrensförmåga och möjligheter att framgångsrikt möta kundernas behov av transportförpackningar och att därmed skapa en stark plattform för framtida utveckling. Nordic Capital anser nu att dessa mål har uppfyllts: Nefab är idag ett starkare bolag med en utökad geografisk plattform och högre marknadsandelar. Jag vill tacka familjen och ledningen i Nefab för deras utomordentliga samarbete de här åren”, säger Hans Eckerström, styrelseledamot i Nefab och partner i NC Advisory AB, rådgivare till Nordic Capitals fonder.

Nefab är idag verksamt i 35 länder i Europa, Nord/Sydamerika och Asien. Produkter och tjänster tillhandahålls i dessa länder till kunder inom ett flertal olika industrisegment. Hälften av Nefabs omsättning kommer från globala kunder som har behov av en leverantör som kan koordinera deras förpackningsbehov över flera kontinenter. Nefabs globala affärsupplägg möjliggörs genom en stark lokal närvaro i världens ledande industrinationer och över 10 000 kunder får varje år sina förpackningsbehov tillgodosedda av bolaget.

Nefabs vision – att vara den globala partnern för leverans av kompletta förpackningslösningar – kommer att vara oförändrad efter transaktionen. Grundarfamiljen har en stark och långsiktig ambition med sitt ägande och kommer fortsätta att sätta tydligt fokus på tillväxt. Den utveckling av bolagets strategi som genomfördes för ett par år sedan, och som innebär att man utvidgat ansträngningarna för att öka faktureringen till utvalda globala kunder, ligger fast.

”Som grundarfamilj till Nefab har vi en långsiktig syn på vårt engagemang i bolaget. De senaste sju årens samarbete med Nordic Capital har varit berikande för bolagets utveckling. Eftersom Nefab är inne i en period av stark utveckling tror vi att bolaget mår bäst av att i nuläget fortsätta verka i en privat ägarmiljö”, säger Ing-Marie Nordgren, dotter till grundaren av Nefab.

”Från bolagets sida ser vi tillbaka på sju år tillsammans med Nordic Capital med tacksamhet för vad de bidragit med i form av kapital och erfarenhet. Framför allt har vi uppskattat deras hjälp och stöd i samband med våra förbättringsprojekt", säger David Mörk, VD för Nefab. "Vi ser nu fram emot att fortsätta arbeta tillsammans med grundarfamiljen. Deras bidrag vad gäller affärsmannaskap och värderingar är och förblir centrala för bolagets utveckling.”

Parterna har kommit överens om att inte offentliggöra de finansiella villkoren för affären.

Navigo Partners har varit familjens finansiella rådgivare i transaktionen.

Kontaktinformation:

Nordic Capital
Katarina Janerud, Communication Manager
NC Advisory AB, rådgivare till Nordic Capitals fonder
tel. +46 8 440 50 69
e-mail: katarina.janerud@nordiccapital.com

Nefab / familjen Nordgren/Pihl
Lars-Åke Rydh, Styrelseordförande i Nefab
tel. +46 70 592 45 70
e-mail: lars-ake.rydh@nefab.com

Om Nefab
Nefab, grundat 1949, erbjuder kompletta förpackningslösningar till internationella industrikoncerner med fokus på telekom-, energi-, flyg-, fordon- och medicinteknisk industri. Nefab har omkring 2 600 medarbetare i Europa, Nord- och Sydamerika samt Asien. Omsättningen 2013 uppgick till cirka 3 miljarder SEK. För mer information om Nefab, välkommen in på www.nefab.com

Om Nordic Capital
Nordic Capitals private equity-fonder har sedan 1989 investerat i medelstora företag framförallt i Norden. Genom att vara en engagerad ägare och genom fokuserad strategisk utveckling och operationella förbättringar skapar Nordic Capital förutsättningar för värdeökning i sina investeringar. Nordic Capital-fondernas investerare är huvudsakligen av internationella institutioner. Nordic Capitals fonder investerar i företag i norra Europa och i utvalda investeringsmöjligheter internationellt. Den senaste fonden är Nordic Capital Fund VIII med 3,5 miljarder euro i tillgängligt kapital från internationella institutionella investerare som tex pensionsfonder. Nordic Capitals fonder är baserade på Jersey, Kanalöarna. Rådgivare till fonderna är NC Advisory-bolagen i Sverige, Danmark, Finland, Norge, Tyskland och Storbritannien. För mer information om Nordic Capital se www.nordiccapital.com

Om oss

Nordic Capital är en ledande private equity-investerare i Norden med ett starkt engagemang för att skapa starkare och hållbara företag genom operationella förbättringar och transformativ tillväxt. Nordic Capital fokuserar på utvalda regioner och sektorer där Nordic Capital har stor erfarenhet och bevisade framgångar. Huvudsektorerna är hälsa- och sjukvård, teknik och betalningslösningar, finansiella tjänster, industrivaror- och tjänster, samt konsument- och detaljhandel. De huvudsakliga regionerna är Norden, norra Europa och globalt för hälsa- och sjukvård. Sedan starten 1989 har Nordic Capital investerat 11 miljarder euro via åtta fonder. Nordic Capitals fonder är baserade på Jersey och får rådgivning från sex rådgivningsbolag i Sverige, Danmark, Finland, Norge, Tyskland och Storbritannien. För mer information om Nordic Capital, besök www.nordiccapital.com

Prenumerera

Dokument & länkar