EU-kommissionen har godkänt sammanslagningen av Intrum Justitia och Lindorff

Den 12 juni 2017 godkände EU-kommissionen sammanslagningen av Intrum Justitia och Lindorff. Kommissionens beslut är villkorat av att Lindorffs verksamhet i Danmark, Estland, Finland och Sverige samt Intrum Justitias verksamhet i Norge avyttras (se pressrelease från den 18 maj 2017 för mer information).

Det sammanslagna bolaget kommer att, genom sin storlek och diversifiering, vara idealt positionerat för att möta den starka marknadstillväxten i kredithanteringsbranschen. Genom att gå samman kommer såväl lokala som multinationella kunder att gynnas av en stark pan-europeisk plattform, ett förbättrat erbjudande, innovativa lösningar samt bästa tänkbara regelefterlevnad.

“Jag är mycket glad att sammanslagningen av de här två starka företagen nu har godkänts och att vi kan slutföra transaktionen som planerat. Det sammanslagna bolaget har potential att leverera ett signifikant värde till såväl kunder som aktieägare och samhället i stort genom att vi nu skapar en välpositionerad och respekterad aktör i den här branschen, både vad gäller expertis och geografisk räckvidd,” säger Lars Lundquist, Styrelseordförande i Intrum Justitia.

“Det här är en dag vi har väntat på. De här två bolagen passar varandra väl och kommer tillsammans att leda den framtida utvecklingen inom kredithanteringstjänster. Nordic Capital ser fram emot att fortsätta stödja det sammanslagna, noterade bolaget och ser en stark potential för framtida värdeskapande,” säger Kristoffer Melinder, Managing Partner, NC Advisory AB, rådgivare till Nordic Capital Funds.

”Jag är fullt dedikerad till att genomföra den här sammanslagningen och jag är givetvis mycket glad att vi nu har det nödvändiga godkännandet från EU-kommissionen. För att nå det sammanslagna bolagets fulla potential krävs ett teamarbete som jag är stolt över att leda när vi väl stängt affären, säger Mikael Ericson, Koncernchef på Intrum Justitia.

Den 9 juni 2017, offentliggjorde styrelsen i Intrum Justitia AB beslutet att Mikael Ericson blir VD och Koncernchef i det sammanslagna bolaget när transaktionen slutförts. Beslutet fattades i samförstånd med de föreslagna nya styrelsemedlemmarna som nominerades av valberedningen den 7 juni 2017. Per E. Larsson, den nuvarande styrelseordföranden i Lindorff har föreslagits som ny ordförande i det sammanslagna bolaget. Per har tidigare varit Koncernchef för OMX, Dubai International Financial Exchange och Borse Dubai, samt tidigare styrelseordförande för Stockholmsbörsen samt styrelseledamot för Börsen i Helsingfors.

Transaktionen förväntas slutföras inom 10 arbetsdagar. Lindorff kommer att konsolideras i Intrum Justitias räkenskaper från slutet av juni 2017.

Presskontakt:
Nordic Capital
Katarina Janerud, Communication Manager,
NC Advisory AB, advisor to the Nordic Capital Funds
Tel: +46 8 440 50 69
e-mail: katarina.janerud@nordiccapital.com

Om Intrum Justitia:

Intrum Justitia erbjuder heltäckande kredithanteringstjänster, inklusive köp av fordringar, som ska bidra till att förbättra kassaflöde och långsiktig lönsamhet för företagets kunder. Intrum Justitia grundades 1923 och har omkring 4 200 anställda i 21 länder. Koncernens omsättning uppgick 2016 till 6,1 miljarder kronor. Intrum Justitia AB är noterat vid Nasdaq Stockholm sedan 2002. Mer information finns på www.intrum.com 

Om Lindorff:

Lindorff har hjälpt människor hantera krediter i över 100 år. Huvudkontoret finns i Oslo i Norge, i samma stad där Eynar Lindorff grundade företaget 1898. I dag har Lindorff 4 400 anställda i tolv länder runt om i Europa, som hjälper kunderna tillbaka till en tillvaro med bättre ekonomi. Nordic Capital Fund VIII är majoritetsägare i Lindorff, som erbjuder såväl inkassotjänster och köp av fordringar som betalnings- och faktureringstjänster. År 2016 uppgick Lindorffs nettoomsättning till 647 MEUR (2015: 534 MEUR). Mer information finns på www.lindorff.com 

Om Nordic Capital:

Nordic Capitals private equity-fonder har sedan 1989 investerat i medelstora företag framförallt i Norden.   Genom att vara en engagerad ägare och genom ett fokus på strategisk utveckling och operativa förbättringar skapar Nordic Capital förutsättningar för värdeökning i sina investeringar. Nordic Capitals fonder investerar i företag i norra Europa och i utvalda investeringsmöjligheter internationellt. Den senaste fonden är Nordic Capital Fund VIII med 3,5 miljarder EUR i tillgängligt kapital från internationella institutionella investerare som t.ex. pensionsfonder. Nordic Capitals fonder är baserade på Jersey, Kanalöarna. Rådgivare till fonderna är NC Advisory-bolagen i Sverige, Danmark, Finland, Norge, Tyskland och Storbritannien. Mer information om Nordic Capital finns på www.nordiccapital.com     

Om oss

Nordic Capital är en ledande private equity-investerare i Norden med ett starkt engagemang för att skapa starkare och hållbara företag genom operationella förbättringar och transformativ tillväxt. Nordic Capital fokuserar på utvalda regioner och sektorer där Nordic Capital har stor erfarenhet och bevisade framgångar. Huvudsektorerna är hälsa- och sjukvård, teknik och betalningslösningar, finansiella tjänster, industrivaror- och tjänster, samt konsument- och detaljhandel. De huvudsakliga regionerna är Norden, norra Europa och globalt för hälsa- och sjukvård. Sedan starten 1989 har Nordic Capital investerat 11 miljarder euro via åtta fonder. Nordic Capitals fonder är baserade på Jersey och får rådgivning från sex rådgivningsbolag i Sverige, Danmark, Finland, Norge, Tyskland och Storbritannien. För mer information om Nordic Capital, besök www.nordiccapital.com

Prenumerera

Dokument & länkar