Försäljning av aktier i Thule Group

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER SPRIDNING, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA ELLER JAPAN ELLER ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING SKULLE VARA OLAGLIG.

Pressmeddelande, 17 november 2015

Nordic Capital Fund VI 1) och Nordic Capital Fund VII 2) (tillsammans ”Nordic Capital” eller ”Aktieägaren”) har sålt 15 000 000 aktier i Thule Group AB (publ) (”Thule Group” eller ”Bolaget”), vilket motsvarar 15,0 procent av det totala antalet aktier i Thule Group i en så kallad accelererad bookbuilding-process till ett pris av 105 kronor per aktie (”Placeringen”).

Placeringen kommer att bidra till en ökad likviditet i Thule Group-aktien samt ett ökat antal aktier i allmän ägo. Efter Placeringen äger Nordic Capital 29 282 225 aktier, vilket motsvarar 29,3 procent av det totala antalet aktier i Bolaget.

Nordic Capital kvarstår som Thule Groups största aktieägare och kommer även fortsättningsvis att vara representerade i Thule Groups styrelse samt aktivt verka för Bolagets långsiktiga strategi.

Aktieägaren har förbundit sig till en lock-up på 90 dagar av det återstående ägandet i Thule Group, vilket är i linje med marknadspraxis.

Carnegie Investment Bank, Danske Bank och Nordea agerade Joint Bookrunners i samband med Placeringen.

Kontaktinformation:

Nordic Capital
Katarina Janerud, Communication Manager
NC Advisory AB, rådgivare till Nordic Capitals fonder
Tel: +46 8 440 50 69
e-mail: katarina.janerud@nordiccapital.com

1) Nordic Capital VI Limited som general partner i Nordic Capital VI Alpha, L.P. och Nordic Capital VI Beta, L.P., tillsammans med närstående investeringsbolag.

2) Nordic Capital VII Limited som general partner i Nordic Capital VII Alpha, L.P. och Nordic Capital VII Beta, L.P., tillsammans med närstående investeringsbolag.

Om oss

Nordic Capital är en ledande private equity-investerare i Norden med ett starkt engagemang för att skapa starkare och hållbara företag genom operationella förbättringar och transformativ tillväxt. Nordic Capital fokuserar på utvalda regioner och sektorer där Nordic Capital har stor erfarenhet och bevisade framgångar. Huvudsektorerna är hälsa- och sjukvård, teknik och betalningslösningar, finansiella tjänster, industrivaror- och tjänster, samt konsument- och detaljhandel. De huvudsakliga regionerna är Norden, norra Europa och globalt för hälsa- och sjukvård. Sedan starten 1989 har Nordic Capital investerat 11 miljarder euro via åtta fonder. Nordic Capitals fonder är baserade på Jersey och får rådgivning från sex rådgivningsbolag i Sverige, Danmark, Finland, Norge, Tyskland och Storbritannien. För mer information om Nordic Capital, besök www.nordiccapital.com

Prenumerera

Dokument & länkar