Med Cloetta nu etablerat som nordisk marknadsledare har Nordic Capital Fund V och CVC Capital Partners valt att sälja sina aktieinnehav

Nordic Capital Fond V (”Nordic Capital”) och fonder med CVC Capital Partners (”CVC”) som rådgivare har genom sina respektive holdingbolag Cidron Pord S.A.R.L. (”Cidron”) och Godis Holding S.A.R.L. (”Godis”) tillsammans sålt hela sitt innehav av 16,1 procent av aktierna i Cloetta AB (”Cloetta”) i en placering till institutionella investerare i Sverige och utlandet. Placeringen gjordes till priset 19,40 kronor per B-aktie. Intresset bland investerare att förvärva aktier i Cloetta var mycket stort.

Nordic Capital och CVC förvärvade Leaf i mars 2005 med ambitionen att växa bolaget och stärka dess konkurrenskraft. I februari 2012 slogs Leaf samman med det noterade Cloetta. Den sammanslagna enheten har sedan dess varit noterad på NASDAQ OMX Stockholm som Cloetta AB (publ.).

”Vi vill rikta ett stort tack till ledningen och medarbetarna i Cloetta för deras arbete under de här åren. Vi har oerhört stort förtroende för dem och för deras förmåga att fortsätta att utveckla bolaget. Det är extra glädjande att Leaf under Nordic Capitals och CVCs ägande flyttade huvudkontoret till Sverige så att Cloetta, som har några av Nordens mest kända konsumentvarumärken, kan fortsätta utvecklas från Sverige”, säger Hans Eckerström, styrelseledamot i Cloetta och Partner, NC Advisory AB, rådgivare åt Nordic Capitals fonder.

”Som ägare har Nordic Capital och CVC nu uppnått sina mål. Efter en period då bolagets ledningsstruktur stärkts, en ny fabrik etablerats i Slovakien och ett stort antal nya produkter lanserats fördes Leaf samman med Cloetta. Efter ledningens framgångsrika integration av verksamheterna, där basen för fortsatt lönsam tillväxt är lagd, är det en naturlig tidpunkt för Nordic Capital och CVC att stiga av som ägare. Vi gläder oss åt att kontinuitet säkerställs i denna nya fas för bolaget med Malfors Promotor som huvudägare”, säger Peter Törnquist, styrelseledamot i Cloetta och Partner, CVC.

De varumärken som Cloetta äger omfattar några av de mest omtyckta och välkända varumärkena inom konfektyr på sina marknader. De är marknadsledare i Norden och har starka positioner på flera europeiska marknader, särskilt Holland och Italien. Produkterna – bland dem några av marknadens starkaste varumärken som Läkerol, Cloetta, Jenkki, Kexchoklad, Red Band, Sperlari och Malaco – säljs i mer än 50 länder.

Försäljningen motsvarade totalt 46,4 miljoner B-aktier i Cloetta till ett värde av 901 miljoner kronor, varav 25,9 miljoner B-aktier (56 %, motsvarande prorata-andelen) såldes av Nordic Capital och 20,5 miljoner B-aktier (44 %, motsvarande prorata-andelen) såldes av CVC. Efter försäljningen äger varken Nordic Capital eller CVC några aktier i Cloetta.

Försäljningen genomfördes genom en s.k. bookbuilding-process där priset sattes till 19,40 kronor per B-aktie och aktierna fördelades på ett större antal institutioner i Sverige, övriga Europa och USA. Intresset från investerare var mycket stort.

Nordic Capital och CVC ägde i november 2012 totalt 57 % av aktierna i Cloetta. Sedan dess har innehavet successivt minskats.

Carnegie Investment Bank och Handelsbanken Capital Markets har agerat som Joint Bookrunners i samband med placeringen.

Det aktieägaravtal som funnits mellan Nordic Capital, CVC och Malfors upphör att gälla. En ny styrelsesammansättning kommer att fastslås i samband med Cloettas ordinarie årstämma 2014.

* * *

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Nordic Capital

Katerina Janerud, Communications Manager NC Advisory AB, rådgivare till Nordic Capitals fonder Tel: +46 709 69 69 99 katarina.janerud@nordiccapital.com

CVC Capital Partners

James Olley, Brunswick Group Tel: +44 (0)20 7404 5959 cvceurope@brunswickgroup.com

Om Nordic Capital

Nordic Capitals private equity-fonder har sedan 1989 investerat i stora och medelstora företag framförallt i Norden. Genom att vara en engagerad ägare och genom fokuserad strategisk utveckling och operationella förbättringar skapar Nordic Capital förutsättningar för värdeökning i sina investeringar. Nordic Capital-fondernas investerare är huvudsakligen av internationella institutioner. Nordic Capitals fonder investerar i företag i norra Europa och i utvalda investeringsmöjligheter internationellt. Nordic Capitals fonder är baserade på Jersey, Kanalöarna. Rådgivare till fonderna är NC Advisory-bolagen i Sverige, Danmark, Finland, Norge, Tyskland och Storbritannien. För mer information om Nordic Capital se www.nordiccapital.com.

Om CVC

CVC är ett ledande internationellt Private Equity och rådgivningsbolag. CVC grundades 1981 och har idag ett nätverk bestående av 21 kontor med omkring 270 anställda i Europa, Asien och USA. CVC har kontor i och har investerat i Norden i 25 år. CVC förvaltar fonder åt över 300 investerare, inkluderande pensionsfonder, finansiella institutioner, statliga investeringsfonder och andra investerare. Fram till idag har CVC rest över 65 miljarder US dollar i fonder och genomfört över 300 investeringar i ett stort antal industrier och länder över hela världen. Det aggregerade transaktionsvärdet av dessa investeringar är 167 miljarder US dollar. För närvarande äger CVCs fonder över 60 företag runt om i världen som tillsammans har en omsättning överstigande 130 miljarder US dollar och totalt omkring 400 000 anställda. För mer information se www.cvc.com.

Om oss

Nordic Capital är en ledande private equity-investerare i Norden med ett starkt engagemang för att skapa starkare och hållbara företag genom operationella förbättringar och transformativ tillväxt. Nordic Capital fokuserar på utvalda regioner och sektorer där Nordic Capital har stor erfarenhet och bevisade framgångar. Huvudsektorerna är hälsa- och sjukvård, teknik och betalningslösningar, finansiella tjänster, industrivaror- och tjänster, samt konsument- och detaljhandel. De huvudsakliga regionerna är Norden, norra Europa och globalt för hälsa- och sjukvård. Sedan starten 1989 har Nordic Capital investerat 11 miljarder euro via åtta fonder. Nordic Capitals fonder är baserade på Jersey och får rådgivning från sex rådgivningsbolag i Sverige, Danmark, Finland, Norge, Tyskland och Storbritannien. För mer information om Nordic Capital, besök www.nordiccapital.com

Prenumerera

Dokument & länkar