Nordic Capital fortsätter stärka och professionalisera ägarrollen med Olof Faxander som Operating Partner

Olof Faxander har utsetts till Operating Partner i rådgivningsbolaget till Nordic Capitals Fonder. Olof kommer att leda Nordic Capitals Operations Team tillsammans med Lars Terney, Partner, NC Advisory A/S. Olof har en lång industriell erfarenhet, senast från rollen som koncernchef i Sandvik. Hans erfarenhet kommer att vara en viktig del av Nordic Capitals insatser för att stödja portföljbolagen att bygga starka och internationellt konkurrenskraftiga marknadspositioner. Olofs roll blir främst att stödja en ökad värdeskapandetakt i befintliga portföljbolag, hjälpa till att utvärdera nya investerings-möjligheter samt att stödja de bolag som nyligen förvärvats av Nordic Capital och som därmed ofta går in i en mer intensiv utvecklingsfas.

"Det finns få ledare i hans generation med den internationella och industriella erfarenhet som Olof Faxander har. Vi är glada över att han blir en del av vårt team för att stärka fokus på Operational Excellence. Nordic Capital vill som ägare stödja hur portföljbolagen ska utvecklas och bli mer konkurrenskraftiga och framgångsrika, och här kommer Olof med sin erfarenhet att spela en nyckelroll ", säger Joakim Karlsson, Managing Partner, NC Advisory AB, rådgivare till Nordic Capitals Fonder.

"Detta är en ny roll för mig och jag ser verkligen fram emot att ta ett nytt perspektiv. I alla branscher måste företag ständigt anpassa sig till förändrade affärsförutsättningar, teknisk utveckling och nya krav från kunder och konsumenter. Jag ser fram emot att arbeta med Nordic Capital för att stödja ett aktivt och engagerat ägande som skapar långsiktigt framgångsrika företag", säger Olof Faxander.

Olof Faxander har en lång karriär inom svenskt näringsliv som VD för Sandvik-koncernen 2011-2015 och SSAB 2006-2011. Dessförinnan var han vice VD i Outokumpu Group. Olof har en civilingenjörsexamen från Kungliga Tekniska Högskolan och en Fil Kand-examen från Stockholms Universitet.

Nordic Capital fortsätter att förstärka sitt Operations team, som är inriktat på att stödja portföljbolagsstyrelser och rådgivningsbolaget när det gäller operativa förbättringar och värdeskapande. Teamet inkluderar tre nya Operations Directors: Henrik Sandreus (från Munters och Arthur D. Little), Martin Ekström (från Luvata och Applied Value LLC), samt Henrik Engsner (från FSN, Spencer Stuart, Russell Reynolds och McKinsey) som ansvarar för strategisk HR och talangutveckling i portföljbolagen.

Presskontakter:

Nordic Capital
Katarina Janerud, Communications Manager
NC Advisory AB, rådgivare till Nordic Capitals Fonder
tel: 08-440 50 50

Om Nordic Capital

Nordic Capitals private equity-fonder har sedan 1989 investerat i medelstora företag framförallt i Norden. Genom att vara en engagerad ägare och genom fokuserad strategisk utveckling och operationella förbättringar skapar Nordic Capital förutsättningar för värdeökning i sina investeringar. Nordic Capital-fondernas investerare är huvudsakligen av internationella institutioner. Nordic Capitals fonder investerar i företag i norra Europa och i utvalda investeringsmöjligheter internationellt. Den senaste fonden är Nordic Capital Fund VIII med 3,5 miljarder euro i tillgängligt kapital från internationella institutionella investerare som tex pensionsfonder. Nordic Capitals fonder är baserade på Jersey, Kanalöarna. Rådgivare till fonderna är NC Advisory-bolagen i Sverige, Danmark, Finland, Norge, Tyskland och Storbritannien. För mer information om Nordic Capital se www.nordiccapital.com

Om oss

Nordic Capital är en ledande private equity-investerare i Norden med ett starkt engagemang för att skapa starkare och hållbara företag genom operationella förbättringar och transformativ tillväxt. Nordic Capital fokuserar på utvalda regioner och sektorer där Nordic Capital har stor erfarenhet och bevisade framgångar. Huvudsektorerna är hälsa- och sjukvård, teknik och betalningslösningar, finansiella tjänster, industrivaror- och tjänster, samt konsument- och detaljhandel. De huvudsakliga regionerna är Norden, norra Europa och globalt för hälsa- och sjukvård. Sedan starten 1989 har Nordic Capital investerat 11 miljarder euro via åtta fonder. Nordic Capitals fonder är baserade på Jersey och får rådgivning från sex rådgivningsbolag i Sverige, Danmark, Finland, Norge, Tyskland och Storbritannien. För mer information om Nordic Capital, besök www.nordiccapital.com

Prenumerera