Nordic Capital förvärvar Plastal

Pressmeddelande 21 december 2004

Nordic Capital Fund V har slutit avtal om att förvärva Plastal från den nuvarande ägargruppen där Gilde Investment Management är huvudägare. Plastal är en ledande leverantör av formsprutade stötfångare, interiöra detaljer och dekorerade plastkomponenter till den europeiska bilindustrin och företaget har en stark marknadsposition inom såväl personbilar inom premiumsegmentet som lätta lastvagnar. Under 2003 hade Plastal omkring 2100 anställda och en omsättning på 3800 miljoner kronor. Nordic Capital kommer att äga Plastal tillsammans med företagets ledning som kommer att inneha en minoritetsandel om ca 18%. Christer Palm kommer att fortsätta som verkställande direktör för Plastal. Plastals huvudkontor ligger i Kungälv och företaget har produktionsanläggningar i sju länder - Belgien, Italien (2), Norge, Polen, Spanien, Sverige (3) samt Tyskland. Anders Hultin, Partner, Nordic Capital: “Plastal är en ledande leverantör till personbilar inom premiumsegmentet och lätta lastvagnar och med den ökande användningen av plast inom bilindustrin finns det spännande tillväxtmöjligheter. Dessutom har Plastal starka och långsiktiga kundrelationer med de ledande europeiska tillverkarna av premiumbilar och lätta lastvagnar. Vi ser fram emot ett nära samarbete med Plastals erfarna och välansedda ledning för att ytterligare utveckla och expandera verksamheten. Målsättningen är en börsnotering inom tre till fem år.” Christer Palm, VD, Plastal: “Vi är glada att affären med Nordic Capital har blivit klar. Vårt samarbete med Gilde under drygt 3 år har gett goda resultat och med Nordic Capital som nya ägare ser jag stora möjligheter till ytterligare utveckling och expansion av Plastal. Vår relation med Nordic Capital har fördjupats under due diligence-processen och vi är övertygade om Nordic Capitals engagemang att investera i och arbeta för ytterligare tillväxt i Plastal framöver, speciellt med hänsyn till Nordic Capitals framgångsrika historik. Tydliga, långsiktiga ambitioner och visioner kommer att främja både våra kunder och anställda. Det råder inget tvivel om att Nordic Capital kommer att hjälpa oss att uppfylla våra målsättningar och vi är glada över att ha deras stöd.” Slutförandet av transaktionen förväntas ske i februari 2005 och är villkorat av konkurrensmyndigheternas godkännande. För mer information: Anders Hultin, Partner, Nordic Capital, 08-440 50 50 Christer Palm, VD, Plastal, 0303-24 67 70 Nordic Capital är ett ledande private equity-bolag med fokus på buy-outs och investeringar i medelstora, Nordenbaserade företag. Företaget har ett brett nätverk, stor kännedom om den nordiska marknaden och en historik av framgångsrika investeringar. Sedan starten 1989 har Nordic Capital tillfört kapital till ett femtiotal företag i olika branscher och segment. Nordic Capitals strategi är att aktivt implementera värdeskapande åtgärder genom skapande av nya industriella kombinationer, strategisk ompositionering och internationalisering. Ett stort antal välkända nordiska och internationella institutioner investerar i Nordic Capitals fonder. Se www.nordiccapital.com för mer information om Nordic Capital

Om oss

Nordic Capital är en ledande private equity-investerare i Norden med ett starkt engagemang för att skapa starkare och hållbara företag genom operationella förbättringar och transformativ tillväxt. Nordic Capital fokuserar på utvalda regioner och sektorer där Nordic Capital har stor erfarenhet och bevisade framgångar. Huvudsektorerna är hälsa- och sjukvård, teknik och betalningslösningar, finansiella tjänster, industrivaror- och tjänster, samt konsument- och detaljhandel. De huvudsakliga regionerna är Norden, norra Europa och globalt för hälsa- och sjukvård. Sedan starten 1989 har Nordic Capital investerat 11 miljarder euro via åtta fonder. Nordic Capitals fonder är baserade på Jersey och får rådgivning från sex rådgivningsbolag i Sverige, Danmark, Finland, Norge, Tyskland och Storbritannien. För mer information om Nordic Capital, besök www.nordiccapital.com

Prenumerera

Dokument & länkar