Placering av aktier i Thule Group

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER SPRIDNING, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA ELLER JAPAN ELLER ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING SKULLE VARA OLAGLIG.

Nordic Capital Fund VI 1) och Nordic Capital Fund VII 2) (tillsammans ”Nordic Capital” eller ”Aktieägaren”) har anlitat Carnegie Investment Bank, Danske Bank och Nordea för att utreda förutsättningarna för en placering av cirka 15 miljoner aktier i Thule Group AB (publ) (”Thule Group”). Aktieägaren äger för närvarande 44 282 225 aktier, vilket motsvarar 44,3 procent av det totala antalet aktier i Thule Group.

Om placeringen genomförs kommer priset att fastställas genom en så kallad accelererad bookbuilding-process riktad till ett begränsat antal svenska och internationella institutionella investerare. 

1)Nordic Capital VI Limited som general partner i Nordic Capital VI Alpha, L.P. och Nordic Capital VI Beta, L.P., tillsammans med närstående investeringsbolag.

2) Nordic Capital VII Limited som general partner i Nordic Capital VII Alpha, L.P. och Nordic Capital VII Beta, L.P., tillsammans med närstående investeringsbolag.

Kontaktinformation:

Nordic Capital
Katarina Janerud, Communication Manager
NC Advisory AB, rådgivare till Nordic Capitals fonder
Tel: +46 8 440 50 69
e-mail: katarina.janerud@nordiccapital.com

Om oss

Nordic Capital är en ledande private equity-investerare i Norden med ett starkt engagemang för att skapa starkare och hållbara företag genom operationella förbättringar och transformativ tillväxt. Nordic Capital fokuserar på utvalda regioner och sektorer där Nordic Capital har stor erfarenhet och bevisade framgångar. Huvudsektorerna är hälsa- och sjukvård, teknik och betalningslösningar, finansiella tjänster, industrivaror- och tjänster, samt konsument- och detaljhandel. De huvudsakliga regionerna är Norden, norra Europa och globalt för hälsa- och sjukvård. Sedan starten 1989 har Nordic Capital investerat 11 miljarder euro via åtta fonder. Nordic Capitals fonder är baserade på Jersey och får rådgivning från sex rådgivningsbolag i Sverige, Danmark, Finland, Norge, Tyskland och Storbritannien. För mer information om Nordic Capital, besök www.nordiccapital.com

Prenumerera

Dokument & länkar