TietoEnator Resource Management i ny ägarstruktur - Nordic Capital förvärvar 49%

TietoEnator Resource Management i ny ägarstruktur - Nordic Capital förvärvar 49% Nordic Capital och TietoEnator har idag tecknat avtal om ett gemensamt ägande av TietoEnators Resource Management division, vilket innebär att Nordic Capital förvärvar 49% av Resource Management från TietoEnator. Nordic Capitals ägande ger bolaget en stark finansiell bas och kompletterande industriell kompetens. Affären är ett steg i TietoEnators strategi att utveckla Resource Management till ett fristående företag. TietoEnator Resource Management är en av Nordens ledande leverantörer av ekonomi- och human resource-lösningar. Resource Management omsätter årligen ?130 miljoner och har ca 1000 anställda. Kundbasen består av över 17000 kunder inom både privat och offentlig sektor. Huvudkontor finns i Stockholm samt i Esbo, Finland. Nordic Capital kommer att äga 49% av bolaget och TietoEnator kvarstår som ägare till de resterande 51%. Morgan Olsson, Partner, Nordic Capital: "TietoEnator Resource Management har stor potential att utveckla sina kärnverksamheter i ett fristående företag. Företaget har ett starkt varumärke och en mycket professionell ledning. Det är en attraktiv plattform för en lönsam organisk och förvärvsbaserad tillväxt. Vi kommer att arbeta tillsammans med ledningen och TietoEnator för att utveckla företaget. Nordic Capital tillför en stark finansiell bas och kompletterande industriell kompetens." Åke Plyhm, Vice Koncernchef, TietoEnator Corporation: "Anledningen till att TietoEnator beslutat sig för att reducera sin ägarandel är att vi vill förbättra förutsättningarna för Resource Management att tillvarata de tillväxtmöjligheter som finns och ta en aktiv roll i konsolideringen av den nordiska marknaden. Detta följer även TietoEnators strategi att fokusera på sina vertikala branschsegment. TietoEnator ser stor framtida potential för Resource Management och kommer därför att kvarstå som ägare." Lars Gahnström, VD, TietoEnator Resource Management: "Vi ser fram emot den nya ägarstrukturen som är mycket positiv både för företaget och våra anställda. Vi får en stark finansiell bas och möjlighet att spela en mer aktiv roll i den omstrukturering som sker på den nordiska marknaden. Vi kommer även att se över vår organisation så att vi är positionerade på bästa sätt inför den kommande outsourcing- trenden inom human resources." För ytterligare information: Morgan Olsson, Partner, Lars Gahnström, VD, Åke Plyhm, Vice Nordic Capital TietoEnator Resource Koncernchef Tel: 08-440 50 50 Management TietoEnator Tel: 08-749 80 00 Corporation Tel: 08-632 14 00 Nordic Capital är ett ledande private equity-bolag med ett erfaret team och ett långt track record av framgångsrika investeringar. Nordic Capital fokuserar på buy-outs och investeringar i medelstora, Norden baserade företag. Sedan starten 1989 har Nordic Capital tillfört kapital till ett femtiotal företag. Nordic Capital har ett brett nätverk och stor kännedom om olika branscher på den nordiska marknaden. Nordic Capitals strategi är att skapa värde genom att aktivt implementera en bred agenda. Bakom Nordic Capital står ett antal välkända nordiska och internationella placerare. www.nordiccapital.com TietoEnator är en av de ledande arkitekterna bakom uppbyggnaden av ett effektivare informationssamhälle och dessutom Nordens största företag inom IT-tjänster. TietoEnator fokuserar på konsulttjänster, utveckling samt drift och förvaltning av kundernas verksamheter i den digitala ekonomin. Koncernens tjänster bygger på en kombination av djup branschkunskap och kompetens inom den senaste IT-utvecklingen. TietoEnator har närmare14 000 experter i över 20 länder. www.tietoenator.com ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2004/07/02/20040702BIT00010/wkr0001.pdf

Om oss

Nordic Capital är en ledande private equity-investerare i Norden med ett starkt engagemang för att skapa starkare och hållbara företag genom operationella förbättringar och transformativ tillväxt. Nordic Capital fokuserar på utvalda regioner och sektorer där Nordic Capital har stor erfarenhet och bevisade framgångar. Huvudsektorerna är hälsa- och sjukvård, teknik och betalningslösningar, finansiella tjänster, industrivaror- och tjänster, samt konsument- och detaljhandel. De huvudsakliga regionerna är Norden, norra Europa och globalt för hälsa- och sjukvård. Sedan starten 1989 har Nordic Capital investerat 11 miljarder euro via åtta fonder. Nordic Capitals fonder är baserade på Jersey och får rådgivning från sex rådgivningsbolag i Sverige, Danmark, Finland, Norge, Tyskland och Storbritannien. För mer information om Nordic Capital, besök www.nordiccapital.com

Prenumerera

Dokument & länkar