Ny huvudägare i Nordic Cinema Group

Det har i dag offentliggjorts att den europeiska private equity-gruppen Bridgepoint kommer att bli ny majoritetsaktieägare i Nordic Cinema Group.

Bridgepoint, Bonnier Holding och Ratos har avtalat om att Bridgepoint ska förvärva majoriteten av aktierna i Nordic Cinema Group genom att köpa Ratos andel i bolaget. Bonnier Holding kommer att återinvestera delar av köpeskillingen och därefter inneha en minskad ägarandel jämfört med tidigare samtidigt som ledningen kvarstår som ägare.

- Vi är glada att Bridgepoint ser en stor potential i Nordic Cinema Group och vår strategi. Vårt fokus de kommande åren är att fortsätta utveckla bioupplevelsen, väva ihop de olika delarna i gruppen samt expandera verksamheten ytterligare. Vi är väl positionerade för att ta vara på möjligheterna framöver och vi ser fram emot att jobba vidare tillsammans med Bridgepoint och Bonnier i den resan, säger Jan Bernhardsson, VD Nordic Cinema Group.

- Vi tror på biografens framtid och ser tillsammans med NCG:s ledning fram emot att fortsätta utveckla bolaget. Vi tror att det finns utrymme för att utveckla hela upplevelsen av att gå på bio, från själva lokalen till kvaliteten på ljudet, komforten i stolarna och utbudet av snacks och dryck. Vi tror också att det finns en potential att växa ytterligare i den nordisk-baltiska regionen i en tid då vi bedömer att filmindustrin kommer behålla sin starka ställning inom nöjesbranschen, säger Mikael Lövgren, Bridgepoints ordförande i Norden.

Jan Bernhardsson, vd NCG, 070-525 40 20, jan.bernhardsson@ncg.se
Jonas Burvall, kommunikationschef NCG, 0766-27 97 55, jonas.burvall@ncg.se
Peter Lindell, kontaktperson Bridgepoint, Tel: 076-128 03 03  

Nordic Cinema Group (NCG) är den största biografoperatören i Norden och Baltikum, med 66 biografer, 444 biodukar och cirka 65 000 biofåtöljer i cirka 50 stora och medelstora städer. Dessutom är NCG delägare i ytterligare 48 biografer. NCG driver biografer under fyra olika varumärken på sex marknader - SF Bio i Sverige, SF Kino i Norge, Finnkino i Finland och Forum Cinemas i Estland, Lettland och Litauen.

Om oss

Nordic Cinema Group (NCG) är den största biografoperatören i Norden och Baltikum med över 100 års erfarenhet av att driva och utveckla bioupplevelsen. NCG driver 65 biografer, 443 salonger och drygt 64 000 biofåtöljer i 47 stora och medelstora städer. Utöver det är NCG delägare i ytterligare 43 biografer. Biograferna finns under fyra olika varumärken på sex marknader.

Prenumerera

Dokument & länkar