Nordic Drinks Sweden AB/barnfamiljen.com gör strategiskt förvärv

Nordic Drinks Sweden AB/barnfamiljen.com gör strategiskt förvärv Nordic Drinks Sweden AB (NDS AB)/barnfamiljen.com avser att förvärva tidningen "Med Barn" från Komma AB. Förvärvet görs av strategiska skäl som ett komplement till satsningen på den nya Internetportalen - barnfamiljen.com. "Tidningen "Med Barn" ger oss en möjlighet att genom en etablerad tidningsprodukt - dels nå en viktig del av vår målgrupp via en mycket intressant och unik kanal - landets Mödravårdscentraler - dels tillgång till ett redaktionellt team med mångårig erfarenhet. Vi får dessutom upparbetade kontakter med en stor mängd potentiella annonsörer och kommersiella samarbetspartners" enligt Marianne von Baumgarten-Lindberg, Chefredaktör för Internetportalen barnfamiljen.com. Tidningen "Med Barn" utkommer sedan 1996 med 6 nummer per år och distribueras i en upplaga om 50.000 ex till landets Mödravårdscentraler. "Med Barn" omsätter ca 5.000.000 SEK på årsbasis och gör ett årsresultat om ca 500.000 SEK före skatt. Förvärvet av tidningen "Med Barn" görs med nyemitterade B-aktier i NDS AB och ryms inom den tidigare föreslagna nyemissionen om totalt 1.083.000 B-aktier som Styrelsen redan tidigare givit som ram för förvärvet av hela projektet barnfamiljen.com. Förvärvet förutsätter godkännande vid bolagsstämma i NDS AB, denna kommer hållas den 28:e april. Bakgrund: Styrelsen i NDS AB har, som tidigare meddelats, fattat beslut om att överlåta rörelsen avseende funktionella drycker i bolaget till Magic House AB, i utbyte mot nyemitterade B-aktier i Magic House. NDS AB har även skrivit en avsiktsförklaring om att förvärva en ny Internetportal - barnfamiljen.com från dess upphovsmän. Barnfamiljen.com skall bli en unik mötesplats för familjer med barn upp till 7 år. En heltäckande webbplats för barnföräldrar, där både innehåll, tjänster och det kommersiella utbudet håller högsta kvalitet. För ytterligare information vänligen kontakta; Lars-Gunnar Nilsson, styrelseledamot Nordic Drinks Sweden AB, 08/796 15 00 eller 070/591 65 91 Marianne von Baumgarten-Lindberg, Chefredaktör för Internetportalen barnfamiljen.com, 070/572 97 17 Handel i Nordic Drinks aktier administreras via SIX-systemet (Thenberg o Kinde). www.thenberg.se ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/03/30/20000330BIT00450/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/03/30/20000330BIT00450/bit0002.pdf

Prenumerera

Dokument & länkar