Årsstämma i Vinovo AB (publ)

Vid årsstämman i Vinovo AB (publ) den 31 mars 2015 fattades bland annat beslut av följande huvudsakliga innebörd:

Stämman beslöt, i enlighet med styrelsens förslag, att bolaget inte skulle lämna någon utdelning för räkenskapsåret 2014. Styrelsens ledamöter samt den verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2014.

Stämman beslöt att omvälja Tomas Althén samt att välja Jerry Höglund, Lars Nottehed, Christian Perez och Lotta Stalin till nya styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Lotta Stalin utsågs till styrelsens ordförande. De nuvarande styrelseledamöterna Göran Bronner, Fredrik Ramén och Jonas Eriksson hade avböjt omval. PricewaterhouseCoopers AB omvaldes till bolagets revisor.

Stämman beslöt slutligen att ändra bolagets firma till Nordic Flanges Group AB (publ). Firmaändringen kommer att verkställas under andra kvartalet 2015.

För ytterligare information

Cai Essén, VD Vinovo, + 46 70-572 20 00

Vinovo i korthet

Vinovo är en industrigrupp som är verksamt inom området industrifläns. Genom sitt dotterbolag Nordic Flanges har man en stark ställning på de skandinaviska marknaderna som ett bolag med både produktion och handel av industriflänsar i rostfritt, aluminium samt stål. Genom ett aktivt kundarbete och nära samarbete med våra kunder är affärsiden att offerera och leverera kundanpassade flänslösningar för våra prioriterade marknader.

Vinovo ser även goda möjligheter att växa på marknader utanför Skandinavien där vår förmåga att skapa unika lösningar, små serier och korta leveranstider kommer att ge oss konkurrensfördelar.

Produktionen sker i koncernens fabrik i Örnsköldsvik samt våra två fabriker i Kalajoki och Kronoby i Finland. I Finland är också en betydande del av verksamheten som underleverantör av stålkomponenter till industrin där vi offererar kunderna skräddarsydda lösningar. Målsättningen är att genom ett aktivt säljarbete och långsiktigt utvecklingsarbete skapa starka kundrelationer och därmed också värdetillväxt för Vinovos aktieägare.

Om oss

Nordic Flanges Group är den ledande leverantören av industriflänsar i Norden. Vår affärsidé är att med marknadens bästa kundservice leverera flänslösningar i rostfritt, aluminium och stål. För att uppfylla våra kunders höga krav på effektivitet, flexibilitet och kvalitet är vårt erbjudande baserat på både egenproducerade och handlade produkter med kundanpassade logistiklösningar. Koncernen kombinerar i Sverige och Finland egen tillverkning och utveckling med handels- och agenturverksamhet inom utvalda teknikorienterade industrisegment. Verkställande Direktör: Frederik von SterneckStyrelseordförande: Bengt EngströmNordic Flanges Group AB (publ.)Herkulesgatan 14SE-111 52 Stockholm556674-1749www.nordicflanges.com

Prenumerera

Dokument & länkar