Beslut om nedskrivningar och realisering av återköpsavtal

Styrelsen för Nordic Flanges Group AB (publ.) har beslutat följande:

Full nedskrivning av en produktionsutrustning i Nordic Flanges AB fabrik i Själevad, vilket kommer att påverka bolagets resultat med -8,0 MSEK, ej kassaflödespåverkande.

Bolaget har ändrat sin inkuransreserveringsprincip till en koncerngemensam princip vilket påverkar bolagets resultat med -1,2 MSEK samt gjort utskrotningar till ett värde av -0,5 MSEK, ej kassaflödespåverkande.

2009 sålde Nordic Flanges Group de fastigheter i vilket det dåvarande dotterbolaget RAMAB hade sin verksamhet till Östra Göinge Kommuns Industrifastighetsbolag. Försäljningen gjordes genom ett återköpsavtal där Nordic Flanges Group, förutom att garantera hyra om 1,3 MSEK per år, garanterade att återköpa fastigheterna. Då RAMAB under den nya ägaren har begärts i konkurs i Q3 2017 har Östra Göinge kommun rätt att åberopa återköpsavtalet. Diskussioner kring detta förs f.n. med Östra Göinge kommun. Som en försiktighetsåtgärd har 2,2 MSEK reserverats i Q4. Vi hänvisar också till not 1 i Nordic Flanges Group årsredovisning 2016.

Dessa engångsposter (-11,9 MSEK) kommer att påverka Nordic Flanges Group AB (publ.) resultat på EBIT nivå som därför totalt väntas hamna på -12,5 MSEK.

Frederik von Sterneck

Koncernchef och VD

Denna information är sådan information som Nordic Flanges AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 23 februari 2018.

Vår certified advisor är Avanza bank.

Nordic Flanges Group i korthet

Nordic Flanges Group är verksamt inom området industrifläns. Nordic Flanges, ett bolag med både produktion och handel av industriflänsar i rostfritt, aluminium samt stål har en stark ställning på den skandinaviska marknaden.

Genom aktivt kundarbete och nära samarbete med våra kunder kan vi att offerera och leverera flänslösningar för allt ifrån standardiserade flänsar till kundanpassade specialflänsar.

Nordic Flanges Group ser även goda möjligheter att växa på marknader utanför Skandinavien där vår förmåga att skapa unika lösningar, små serier och korta leveranstider ger oss konkurrensfördelar. Produktionen sker i Örnsköldsvik samt i Kalajoki och Kronoby i Finland

Vårt mål är att genom ett aktivt säljarbete och långsiktigt utvecklingsarbete skapa starka kundrelationer och därmed också värdetillväxt för aktieägarna i Nordic Flanges Group.

Om oss

Nordic Flanges Group är den ledande leverantören av industriflänsar i Norden. Vår affärsidé är att med marknadens bästa kundservice leverera flänslösningar i rostfritt, aluminium och stål. För att uppfylla våra kunders höga krav på effektivitet, flexibilitet och kvalitet är vårt erbjudande baserat på både egenproducerade och handlade produkter med kundanpassade logistiklösningar. Koncernen kombinerar i Sverige och Finland egen tillverkning och utveckling med handels- och agenturverksamhet inom utvalda teknikorienterade industrisegment. Verkställande Direktör: Frederik von SterneckStyrelseordförande: Bengt EngströmNordic Flanges Group AB (publ.)Herkulesgatan 14SE-111 52 Stockholm556674-1749www.nordicflanges.com

Prenumerera

Dokument & länkar