David Malmström blir tillförordnad VD för ViFlow

Den 8 augusti meddelade Vinovo att en ny VD rekryterats till affärsområdet ViFlow. Den rekryterade personen har meddelat att han av privata skäl inte kommer att påbörja sin tjänst. I väntan på att tjänsten ska nytillsättas går Vinovos VD och koncernchef, David Malmström, in som tillförordnad VD för det aktuella affärsområdet.

David Malmström var innan han blev VD för Vinovo ansvarig för affärsområdet ViFlow. Nuvarande VD för ViFlow, Magnus Borneke, arbetar till och med september och kommer fortsättningsvis att bidra i utvecklingen av ViFlow från en styrelseposition.

Processen med att rekrytera ny VD för ViFlow har återupptagits och Vinovo kommer så snart en ny VD rekryterats kommunicera rekryteringen.

För ytterligare information

David Malmström, VD Vinovo, +46 730 730 063

Vinovo i korthet

Vinovo är ett investeringsbolag som förvärvar, äger och utvecklar små och medelstora företag med starka kassaflöden inom utvalda affärsområden. Målsättningen är att genom aktivt långsiktigt ägande i samarbete med ledningen i portföljbolagen skapa värden för Vinovos aktieägare. Bolagets aktie är noterad på marknadsplatsen Nasdaq OMX First North. Bolagets certified adviser är Avanza Bank.

Vinovo äger idag sex rörelsedrivande portföljbolag som delats in i två huvudsakliga verksamhetsområden: ViLink och ViFlow.

Ytterligare information om Vinovo finns på www.vinovo.se.

Om oss

Nordic Flanges Group är den ledande leverantören av industriflänsar i Norden. Vår affärsidé är att med marknadens bästa kundservice leverera flänslösningar i rostfritt, aluminium och stål. För att uppfylla våra kunders höga krav på effektivitet, flexibilitet och kvalitet är vårt erbjudande baserat på både egenproducerade och handlade produkter med kundanpassade logistiklösningar. Koncernen kombinerar i Sverige och Finland egen tillverkning och utveckling med handels- och agenturverksamhet inom utvalda teknikorienterade industrisegment. Verkställande Direktör: Frederik von SterneckStyrelseordförande: Bengt EngströmNordic Flanges Group AB (publ.)Herkulesgatan 14SE-111 52 Stockholm556674-1749www.nordicflanges.com

Prenumerera

Dokument & länkar