Delårsrapport 1 januari - 30 juni 2011

 

Andra kvartalet 2011

• Omsättningen uppgick till 147,7 (120,3) miljoner kronor.

• Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 14,3 (12,4) miljoner kronor.

• Rörelseresultatet före avskrivningar på immateriella anläggningstillgångar (EBITA) uppgick till 8,9 (6,8) miljoner kronor.

• Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 5,8 (3,6) miljoner kronor.

• Periodens resultat uppgick till 2,5 (-7,1) miljoner kronor, motsvarande 0,06 (-0,49) kronor per aktie.

• Rörelsens kassaflöde efter förändringar i rörelsekapital uppgick till 11,3 (9,7) miljoner kronor, motsvarande 0,29 (0,66) kronor per aktie.

• Under perioden har Vinovo förvärvat utestående minoriteter i ViFlow Sweden och Ferral Group Holding (9 procent av utestående aktier i respektive bolag).

Första halvåret 2011

• Omsättningen uppgick till 275,6 (222,5) miljoner kronor.

• Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 23,6 (18,7) miljoner kronor.

• Rörelseresultatet före avskrivningar på immateriella anläggningstillgångar (EBITA) uppgick till 13,0 (7,3) miljoner kronor.

• Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 6,9 (0,9) miljoner kronor.

• Periodens resultat uppgick till 1,8 (-11,1) miljoner kronor, motsvarande 0,05 (-0,75) kronor per aktie.

• Rörelsens kassaflöde efter förändringar i rörelsekapital uppgick till 7,6 (32,7) miljoner kronor, motsvarande 0,19 (2,20) kronor per aktie.

• Under januari 2011 genomfördes en nyemission med syfte att öka antalet aktieägare i Vinovo, skapa förutsättningar för en förbättrad likviditet i Vinovo-aktien och ytterligare stärka Vinovos finansiella ställning. Genom emissionen tillfördes Vinovo ca 7,6 miljoner kronor efter emissionskostnader.

 

 

Om oss

Nordic Flanges är en ledande leverantör av industriflänsari Norden. Vår affärsidé är att med marknadensbästa kundservice leverera flänslösningar i rostfritt,aluminium och stål. För att uppfylla våra kunders högakrav på effektivitet, flexibilitet och kvalitet är vårterbjudande baserat på både egenproducerade ochhandlade produkter i en centraliserad och kundanpassadlogistiklösning.

Prenumerera

Dokument & länkar