Delårsrapport 1 januari - 30 juni 2011

 

Andra kvartalet 2011

• Omsättningen uppgick till 147,7 (120,3) miljoner kronor.

• Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 14,3 (12,4) miljoner kronor.

• Rörelseresultatet före avskrivningar på immateriella anläggningstillgångar (EBITA) uppgick till 8,9 (6,8) miljoner kronor.

• Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 5,8 (3,6) miljoner kronor.

• Periodens resultat uppgick till 2,5 (-7,1) miljoner kronor, motsvarande 0,06 (-0,49) kronor per aktie.

• Rörelsens kassaflöde efter förändringar i rörelsekapital uppgick till 11,3 (9,7) miljoner kronor, motsvarande 0,29 (0,66) kronor per aktie.

• Under perioden har Vinovo förvärvat utestående minoriteter i ViFlow Sweden och Ferral Group Holding (9 procent av utestående aktier i respektive bolag).

Första halvåret 2011

• Omsättningen uppgick till 275,6 (222,5) miljoner kronor.

• Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 23,6 (18,7) miljoner kronor.

• Rörelseresultatet före avskrivningar på immateriella anläggningstillgångar (EBITA) uppgick till 13,0 (7,3) miljoner kronor.

• Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 6,9 (0,9) miljoner kronor.

• Periodens resultat uppgick till 1,8 (-11,1) miljoner kronor, motsvarande 0,05 (-0,75) kronor per aktie.

• Rörelsens kassaflöde efter förändringar i rörelsekapital uppgick till 7,6 (32,7) miljoner kronor, motsvarande 0,19 (2,20) kronor per aktie.

• Under januari 2011 genomfördes en nyemission med syfte att öka antalet aktieägare i Vinovo, skapa förutsättningar för en förbättrad likviditet i Vinovo-aktien och ytterligare stärka Vinovos finansiella ställning. Genom emissionen tillfördes Vinovo ca 7,6 miljoner kronor efter emissionskostnader.

 

 

Om oss

Nordic Flanges Group är den ledande leverantören av industriflänsar i Norden. Vår affärsidé är att med marknadens bästa kundservice leverera flänslösningar i rostfritt, aluminium och stål. För att uppfylla våra kunders höga krav på effektivitet, flexibilitet och kvalitet är vårt erbjudande baserat på både egenproducerade och handlade produkter med kundanpassade logistiklösningar. Koncernen kombinerar i Sverige och Finland egen tillverkning och utveckling med handels- och agenturverksamhet inom utvalda teknikorienterade industrisegment. Verkställande Direktör: Frederik von SterneckStyrelseordförande: Bengt EngströmNordic Flanges Group AB (publ.)Herkulesgatan 14SE-111 52 Stockholm556674-1749www.nordicflanges.com

Prenumerera

Dokument & länkar