Delårsrapport 1 januari - 31 mars 2012

 

Första kvartalet 2012

  • Vinovo visade under första kvartalet 2012 fortsatt god tillväxt.
  • Nettoomsättningen ökade med 16 procent och uppgick till 147,9 (127,9) miljoner kronor.
  • EBITDA uppgick till 9,4 (9,3) miljoner kronor motsvarande en marginal på 6,4 (7,3) procent.
  • EBITA uppgick till 4,0 (4,1) miljoner kronor motsvarande en marginal på 2,7 (3,2) procent.
  • Resultat per aktie uppgick till -0,04 (-0,02) kronor.
  • Rörelsens kassaflöde uppgick till -1,9 (-3,8) miljoner kronor.
  • Eget kapital per aktie uppgick till 5,7 (5,9) kronor.
  • Räntebärande nettoskuld exklusive finansiellt klassade hyresavtal uppgick vid slutet av första kvartalet till 102,0 miljoner kronor, 38,4 miljoner kronor lägre än vid motsvarande tidpunkt föregående år.
  • Under kvartalet genomfördes två strategiska personalförändringar i syfte att intensifiera utvecklingsarbetet inom Vinovos portföljbolag;

                     -       under januari tillträdde ny VD för ViFlow, med tydlig marknads- och försäljningsprofil,

                     -       under februari tillträdde ny VD för Ferral-gruppen med målsättning att öka synergiutvinningen och samarbetet mellan Ferral-bolagen och Nordic Flanges.

”Genomförda marknadsaktiviteter bidrar till god tillväxt i portföljbolagen och stark omsättningsutveckling för Vinovo i årets första kvartal. Lönsamheten når inte våra förväntningar, men det finns tydliga orsaker som är adresserade och som förväntas vara av övergående karaktär. Tillväxten mattades något under kvartalet men baserat på aktiviteten i marknaden och mängden möjliga affärer bibehåller vi en positiv syn på den fortsatta utvecklingen.”

David Malmström, VD

För ytterligare information

David Malmström, VD Vinovo AB, +46 730 730 063

Johanna Tesdorpf, CFO Vinovo AB, +46 706 918 127

Vinovo i korthet

Vinovo är ett investeringsbolag som förvärvar, äger och utvecklar små och medelstora företag med starka kassaflöden inom utvalda affärsområden. Målsättningen är att genom aktivt långsiktigt ägande i samarbete med ledningen i portföljbolagen skapa värden för Vinovos aktieägare. Vinovo äger idag sex rörelsedrivande portföljbolag som delats in i två huvudsakliga verksamhetsområden: ViLink och ViFlow.

Bolagets aktie är noterad på marknadsplatsen Nasdaq OMX First North. Bolagets certified adviser är Avanza Bank.

Ytterligare information om Vinovo finns på www.vinovo.se

 

 

Om oss

Nordic Flanges Group är den ledande leverantören av industriflänsar i Norden. Vår affärsidé är att med marknadens bästa kundservice leverera flänslösningar i rostfritt, aluminium och stål. För att uppfylla våra kunders höga krav på effektivitet, flexibilitet och kvalitet är vårt erbjudande baserat på både egenproducerade och handlade produkter med kundanpassade logistiklösningar. Koncernen kombinerar i Sverige och Finland egen tillverkning och utveckling med handels- och agenturverksamhet inom utvalda teknikorienterade industrisegment. Verkställande Direktör: Frederik von SterneckStyrelseordförande: Bengt EngströmNordic Flanges Group AB (publ.)Herkulesgatan 14SE-111 52 Stockholm556674-1749www.nordicflanges.com

Prenumerera

Dokument & länkar