Delårsrapport 1 januari - 31 mars 2013

Första kvartalet 2013

• Vinovos verksamheter präglades under första kvartalet av en fortsatt svag marknadsutveckling.

• Omsättningen uppgick till 94,8 (147,9) miljoner kronor, motsvarande en minskning om 36 procent.

• EBITDA uppgick till -0,2 (9,4) miljoner kronor motsvarande en marginal på -0,2 (6,4) procent.

• Räntebärande nettoskuld exklusive finansiellt klassade hyresavtal uppgick vid slutet av första kvartalet till 42 miljoner kronor vilket är 61 miljoner kronor lägre än vid motsvarande tidpunkt föregående år.

• Som ett led i utvecklingen av Vinovo till en renodlad industrigrupp tog David Malmström, VD Vinovo, under kvartalet över det operativa ledningsansvaret för affärsområdet ViLink.

Ytterligare information

David Malmström, Verkställande direktör  

Telefon: 0730-73 00 63                                        

E-mail: david.malmstrom@vinovo.se

Johanna Tesdorpf, Ekonomi- och finanschef

Telefon: 0706-91 81 27

E-mail: johanna.tesdorpf@vinovo.se

Vinovo i korthet

Vinovo är en industrigrupp som kombinerar egen tillverkning med handels- och agenturverksamhet inom utvalda teknikorienterade industrisegment. Vinovos verksamhet är indelad två affärsområden, ViLink och ViFlow, med intressanta positioner inom sina respektive nischer. Målsättningen är att genom ett aktivt och långsiktigt förändrings- och utvecklingsarbete skapa livskraftiga, växande verksamheter och därmed även skapa värden för Vinovos aktieägare.

Bolagets aktie är noterad på marknadsplatsen Nasdaq OMX First north. Avanza Bank är bolagets certified advisor.

Om oss

Nordic Flanges Group är den ledande leverantören av industriflänsar i Norden. Vår affärsidé är att med marknadens bästa kundservice leverera flänslösningar i rostfritt, aluminium och stål. För att uppfylla våra kunders höga krav på effektivitet, flexibilitet och kvalitet är vårt erbjudande baserat på både egenproducerade och handlade produkter med kundanpassade logistiklösningar. Koncernen kombinerar i Sverige och Finland egen tillverkning och utveckling med handels- och agenturverksamhet inom utvalda teknikorienterade industrisegment. Verkställande Direktör: Frederik von SterneckStyrelseordförande: Bengt EngströmNordic Flanges Group AB (publ.)Herkulesgatan 14SE-111 52 Stockholm556674-1749www.nordicflanges.com

Prenumerera

Dokument & länkar