Fortsatt renodling inom Vinovo

Som ett led i utvecklingen av Vinovo till en renodlad industrigrupp tar Vinovos VD David Malmström även över det operativa ledningsansvaret för affärsområdet ViLink.

Vinovo drivs idag som en renodlad industrigrupp vilket medför att Vinovos ledning kan fokusera på det operativa arbetet i koncernens verksamheter. Ett direkt resultat av detta är att Vinovos VD David Malmström även tar över ledningsansvaret för affärsområdet ViLink. I samband med detta lämnar Thomas Jansson sin tjänst som affärsområdeschef för ViLink och vi vill passa på att tacka Thomas för hans värdefulla insats med att etablera en nordisk plattform för ViLink.

Inom ViLink fortsätter arbetet med lönsamhetförbättrande åtgärder samt ökad samordning och synergiutvinning mellan bolagen inom affärsområdet. Målsättningen för ViLink är att skapa en nordeuropeisk industrigrupp som tillverkar och handlar avancerade och tekniskt krävande flänsar, rörkopplingar och komponenter till industriella kunder som värdesätter kvalitet, flexibilitet och hög servicegrad.

För ytterligare information

David Malmström, VD Vinovo, +46 730 730 063

Johanna Tesdorpf, CFO Vinovo, +46 706 918 127

Vinovo i korthet

Vinovo är en industrigrupp som kombinerar egen tillverkning med handels- och agenturverksamhet inom flera områden. Vinovo har idag sex rörelsedrivande dotterföretag som delats in i två affärsområden, ViLink och ViFlow, med intressanta positioner inom sina respektive nischer. Målsättningen är att genom ett aktivt och långsiktigt förändrings- och utvecklingsarbete skapa värden för Vinovos aktieägare.

Bolagets aktie är noterad på marknadsplatsen Nasdaq OMX First north. Avanza Bank är bolagets certified advisor.

Ytterligare information om Vinovo finns på www.vinovo.se.

Om oss

Nordic Flanges Group är den ledande leverantören av industriflänsar i Norden. Vår affärsidé är att med marknadens bästa kundservice leverera flänslösningar i rostfritt, aluminium och stål. För att uppfylla våra kunders höga krav på effektivitet, flexibilitet och kvalitet är vårt erbjudande baserat på både egenproducerade och handlade produkter med kundanpassade logistiklösningar. Koncernen kombinerar i Sverige och Finland egen tillverkning och utveckling med handels- och agenturverksamhet inom utvalda teknikorienterade industrisegment. Verkställande Direktör: Frederik von SterneckStyrelseordförande: Bengt EngströmNordic Flanges Group AB (publ.)Herkulesgatan 14SE-111 52 Stockholm556674-1749www.nordicflanges.com

Prenumerera

Dokument & länkar