Kommuniké från extra bolagsstämma

Extra bolagsstämma i Vinovo AB (publ) Vid extra bolagsstämma i Vinovo AB (publ) idag fattades beslut av följande huvudsakliga innebörd: Val av styrelseledamöter Styrelseledamöterna Sven-Åke Bergkvist, Andor Gerendas, Johan Thorell och Sven O. Mattsson omvaldes. Därutöver valdes Malin Djupman och Caroline Pérez in i styrelsen. Till styrelsens ordförande omvaldes Sven-Åke Bergkvist. Villkorsändring av teckningsoptioner Stämman beslutade att förändra optionsvillkoren för utestående teckningsoptionsprogram i enlighet med det förslag som kommunicerats i kallelsen. För frågor vänligen kontakta Andor Gerendas VD Vinovo

Om oss

Nordic Flanges Group är den ledande leverantören av industriflänsar i Norden. Vår affärsidé är att med marknadens bästa kundservice leverera flänslösningar i rostfritt, aluminium och stål. För att uppfylla våra kunders höga krav på effektivitet, flexibilitet och kvalitet är vårt erbjudande baserat på både egenproducerade och handlade produkter med kundanpassade logistiklösningar. Koncernen kombinerar i Sverige och Finland egen tillverkning och utveckling med handels- och agenturverksamhet inom utvalda teknikorienterade industrisegment. Verkställande Direktör: Frederik von SterneckStyrelseordförande: Bengt EngströmNordic Flanges Group AB (publ.)Herkulesgatan 14SE-111 52 Stockholm556674-1749www.nordicflanges.com

Prenumerera

Dokument & länkar