Kommuniké från extra bolagsstämma

Extra bolagsstämma i Vinovo AB (publ) Vid extra bolagsstämma i Vinovo AB (publ) idag fattades beslut av följande huvudsakliga innebörd: Val av styrelseledamöter Styrelseledamöterna Sven-Åke Bergkvist, Andor Gerendas, Johan Thorell och Sven O. Mattsson omvaldes. Därutöver valdes Malin Djupman och Caroline Pérez in i styrelsen. Till styrelsens ordförande omvaldes Sven-Åke Bergkvist. Villkorsändring av teckningsoptioner Stämman beslutade att förändra optionsvillkoren för utestående teckningsoptionsprogram i enlighet med det förslag som kommunicerats i kallelsen. För frågor vänligen kontakta Andor Gerendas VD Vinovo

Om oss

Nordic Flanges är en ledande leverantör av industriflänsari Norden. Vår affärsidé är att med marknadensbästa kundservice leverera flänslösningar i rostfritt,aluminium och stål. För att uppfylla våra kunders högakrav på effektivitet, flexibilitet och kvalitet är vårterbjudande baserat på både egenproducerade ochhandlade produkter i en centraliserad och kundanpassadlogistiklösning.

Prenumerera

Dokument & länkar