Komplettering delårsredogörelse

Delårsredogörelse per 21 oktober 2016 för Nordic Flanges Group var ej komplett varför bolaget kommer att skicka en kompletterande redogörelse för att uppfylla börsens vägledning. Denna komplettering är inte påkallad av någon förändring i kommunicerat resultat utan innebär bara ett förtydligande av hur resultatet uppnåtts. kompletteringen skickas ut efter börsens stängning på måndag 24 oktober 2016. Kompletteringen omfattar bl.a. kommentarer till bolagets utveckling, ytterligare nyckeltal samt uppdaterade jämförelseperioder.

Lotta Stalin, VD

Om oss

Nordic Flanges är en ledande leverantör av industriflänsari Norden. Vår affärsidé är att med marknadensbästa kundservice leverera flänslösningar i rostfritt,aluminium och stål. För att uppfylla våra kunders högakrav på effektivitet, flexibilitet och kvalitet är vårterbjudande baserat på både egenproducerade ochhandlade produkter i en centraliserad och kundanpassadlogistiklösning.

Prenumerera