Komplettering halvårsrapport 2017 med Q2 kvartalsinformation 2017

Nordic Flanges Group; Pressmeddelande 2017-07-17

organisationsnummer 556674-1749

Komplettering halvårsrapport 2017 med Q2 kvartalsinformation

  RESULTATRÄKNING                                          2017                 2016                 2016

Mkr                                                                       apr-jun             apr-jun             jan-dec

Nettoomsättning                                                   54,3                  62,3                  218,0

EBITDA                                                                  4,3                     6,5                  16,7

(% av nettoomsättningen)                                      8,0 %               10,4 %               7,7 %

EBIT                                                                       1,1                     3,1                   2,7

(% av nettoomsättningen)                                      2,0 %                4,9 %               1,2 %

Periodens resultat                                                  0,1                     1,7                   0,2

(% av nettoomsättningen)                                      0,2 %                2,8 %               0,1 %

NYCKELDATA                                                      2017                 2016                2016

                                                                             apr-jun             apr-jun             jan-dec

Resultat per aktie, kronor                                      0,00               0,03                    0,00

Eget kapital per aktie, kronor                                1,83                1,77                   1,84

Soliditet, %                                                           50,7 %            49,9 %              51,9 %

Eget kapital, Mkr                                                 95,7                  92,8                  96,4

Räntebärande nettoskuld, Mkr                           56,9                  52,8                  58,9

Räntebärande nettoskuld,

exkl. finansiellt klassade hyresavtal, Mkr          18,2                    8,8                    17,4

Tillgångar                                                        188,8                186,0                  185,6

Skulder (främmande kapital)                             93,1                  93,2                   89,2

Nettoskuldsättningsgrad, ggr                              0,6                     0,6                    0,6

Antal anställda vid periodens slut                      113                    122                   110

Bolagets certified advisor är Avanza Bank telefon 08 562 250 00

Om oss

Nordic Flanges är en ledande leverantör av industriflänsari Norden. Vår affärsidé är att med marknadensbästa kundservice leverera flänslösningar i rostfritt,aluminium och stål. För att uppfylla våra kunders högakrav på effektivitet, flexibilitet och kvalitet är vårterbjudande baserat på både egenproducerade ochhandlade produkter i en centraliserad och kundanpassadlogistiklösning.

Prenumerera

Dokument & länkar