Ny VD för Nordic Flanges Group AB

Nordic Flanges Group styrelseordförande, Lotta Stalin har från och med 2016-01-13 hela det operativa ansvaret för koncernen.

Nordic Flanges Group ska öka takten i implementering av sin distributionsdrivna strategi. Det kräver en minskning av administrativa och operativa ledtider. För att säkerställa att förändringarna sker med tillräcklig snabbhet, har styrelsen beslutat att Lotta Stalin tar över VD ansvaret. Tidigare VD kommer på projektbasis att bistå företaget med sin expertis inom försäljning och marknad.

Lotta Stalin har en lång karriär inom framförallt Electrolux koncernen, därefter som VD i flera medelstora företag, bland annat Kuusakoski Sverige AB. I dessa har hon framgångsrikt genomfört motsvarande strukturförändringar.

Vid frågor kontakta:

Arbetande Styrelseordförande Lotta Stalin +46 705 827 867

Vice ordförande och huvudägare Christian Pérez + 46 708 914 210

Nordic Flanges Group är verksamt inom området industrifläns. Nordic Flanges, ett bolag med både produktion och handel av industriflänsar i rostfritt, aluminium samt stål har en stark ställning på den skandinaviska marknaden. Genom aktivt kundarbete och nära samarbete med våra kunder kan vi att offerera och leverera flänslösningar för allt ifrån standardiserade flänsar till kundanpassade specialflänsar.

Nordic Flanges Group ser även goda möjligheter att växa på marknader utanför Skandinavien där vår förmåga att skapa unika lösningar, små serier och korta leveranstider ger oss konkurrensfördelar. Produktionen sker i Örnsköldsvik samt i Kalajoki och Kronoby i Finland

Vårt mål är att genom ett aktivt säljarbete och långsiktigt utvecklingsarbete skapa starka kundrelationer och därmed också värdetillväxt för aktieägarna i Nordic Flanges Group

Om oss

Nordic Flanges är en ledande leverantör av industriflänsari Norden. Vår affärsidé är att med marknadensbästa kundservice leverera flänslösningar i rostfritt,aluminium och stål. För att uppfylla våra kunders högakrav på effektivitet, flexibilitet och kvalitet är vårterbjudande baserat på både egenproducerade ochhandlade produkter i en centraliserad och kundanpassadlogistiklösning.

Prenumerera

Dokument & länkar