Vinovo - första handelsdagen slutligt fastställd

• Vinovo ABs (publ) (”Vinovo” eller ”Bolaget”) noteringsansökan till First North har godkänts av OMX Nordic Exchange.
• Första handelsdag är fastställd till måndagen den 22 oktober 2007.

Vinovos aktie kommer att noteras på First North och första handelsdagen är fastställd till måndagen den 22 oktober 2007. Aktien kommer att noteras under kortnamnet ”VINO” och en handelspost kommer att uppgå till 100 aktier. ISIN koden för Bolagets aktie är SE-0001994658.

Evli Bank Abp kommer att agera som Vinovos certified advisor på First North.

<b>Vinovo i korthet</b>
Vinovos affärsidé är att utifrån en stark kapitalbas investera i små och medelstora onoterade företag med god lönsamhet och starka kassaflöden, för att genom ett aktivt långsiktigt ägande tillsammans med ledningen i portföljbolagen bygga värden för Vinovos aktieägare.

Vinovos målsättning är att inom tre till fem år skapa en företagsgrupp med en total omsättning om två till tre miljarder kronor där varje enskild investering ska generera en genomsnittlig årlig avkastning på investerat eget kapital överstigande 25 procent.

Vinovos investeringsfilosofi bygger på att investera i rörelsedrivande bolag med en dokumenterad lönsamhet och starka kassaflöden med ledande positioner inom sina respektive marknadssegment. Vinovo har ingen branschpreferens för sina investeringar utan utvärderar investeringar inom ett brett spektrum av branscher. Vinovos primära geografiska marknad för investeringar är Sverige och övriga Norden. Det finns emellertid inget som förhindrar investeringar utanför Norden, särskilt vad gäller tilläggsförvärv i syfte att stärka befintliga portföljbolag. Vinovo har inte någon uttalad exitstrategi för sina innehav utan ser långsiktigt på sina investeringar.

I koncernen finns i dagsläget fyra rörelsedrivande bolag som tillsammans omsätter cirka 600 miljoner kronor på årsbasis med god lönsamhet.


<b>För ytterligare information, vänligen kontakta:</b>
Andor Gerendas, verkställande direktör
Tel: +46(0)8 661 08 73
E-post: andor@vinovo.se

Martin Andersson, finans- och ekonomichef
Tel: +46(0)8 661 08 73
E-post: martin@vinovo.se

Ytterligare information om Vinovo finns på www.vinovo.se

Om oss

Nordic Flanges Group är den ledande leverantören av industriflänsar i Norden. Vår affärsidé är att med marknadens bästa kundservice leverera flänslösningar i rostfritt, aluminium och stål. För att uppfylla våra kunders höga krav på effektivitet, flexibilitet och kvalitet är vårt erbjudande baserat på både egenproducerade och handlade produkter med kundanpassade logistiklösningar. Koncernen kombinerar i Sverige och Finland egen tillverkning och utveckling med handels- och agenturverksamhet inom utvalda teknikorienterade industrisegment. Verkställande Direktör: Frederik von SterneckStyrelseordförande: Bengt EngströmNordic Flanges Group AB (publ.)Herkulesgatan 14SE-111 52 Stockholm556674-1749www.nordicflanges.com

Prenumerera

Dokument & länkar