Vinovo kallar till årsstämma

Styrelsen för Vinovo AB (publ) har beslutat kalla till årsstämma tisdagen den 14 oktober 2008.

Styrelsen har bl.a. beslutat föreslå årsstämman besluta om att ändra bolagets räkenskapsår från nuvarande 1 juli – 30 juni till kalenderår och om överlåtelse av teckningsoptioner till ledande befattningshavare enligt vad som framgår av kallelsen som bifogas i sin helhet, Bilaga, och som även innehåller övriga uppgifter inför årsstämman.

Kallelsen kommer att annonseras i Post- och Inrikes Tidningar samt i Dagens Industri inom de närmaste dagarna.

För frågor vänligen kontakta

Andor Gerendas
VD Vinovo

Om oss

Nordic Flanges är en ledande leverantör av industriflänsari Norden. Vår affärsidé är att med marknadensbästa kundservice leverera flänslösningar i rostfritt,aluminium och stål. För att uppfylla våra kunders högakrav på effektivitet, flexibilitet och kvalitet är vårterbjudande baserat på både egenproducerade ochhandlade produkter i en centraliserad och kundanpassadlogistiklösning.

Prenumerera

Dokument & länkar