Vinovo kallar till årsstämma

Styrelsen för Vinovo AB (publ) har beslutat kalla till årsstämma tisdagen den 14 oktober 2008.

Styrelsen har bl.a. beslutat föreslå årsstämman besluta om att ändra bolagets räkenskapsår från nuvarande 1 juli – 30 juni till kalenderår och om överlåtelse av teckningsoptioner till ledande befattningshavare enligt vad som framgår av kallelsen som bifogas i sin helhet, Bilaga, och som även innehåller övriga uppgifter inför årsstämman.

Kallelsen kommer att annonseras i Post- och Inrikes Tidningar samt i Dagens Industri inom de närmaste dagarna.

För frågor vänligen kontakta

Andor Gerendas
VD Vinovo

Om oss

Nordic Flanges Group är den ledande leverantören av industriflänsar i Norden. Vår affärsidé är att med marknadens bästa kundservice leverera flänslösningar i rostfritt, aluminium och stål. För att uppfylla våra kunders höga krav på effektivitet, flexibilitet och kvalitet är vårt erbjudande baserat på både egenproducerade och handlade produkter med kundanpassade logistiklösningar. Koncernen kombinerar i Sverige och Finland egen tillverkning och utveckling med handels- och agenturverksamhet inom utvalda teknikorienterade industrisegment. Verkställande Direktör: Frederik von SterneckStyrelseordförande: Bengt EngströmNordic Flanges Group AB (publ.)Herkulesgatan 14SE-111 52 Stockholm556674-1749www.nordicflanges.com

Prenumerera

Dokument & länkar