Vinovo publicerar årsredovisning för 2011

Vinovo publicerar årsredovisning för 2011

Vinovo ABs årsredovisning för 2011 finns från och med idag tillgänglig på Vinovos hemsida; www.vinovo.se.

Årsredovisningen finns tillgänglig både som ett PDF-dokument för nedladdning och i en tryckt version. Den tryckta versionen går att beställa genom info@vinovo.se.

För ytterligare information

David Malmström, VD Vinovo, +46 730 730 063

Johanna Tesdorpf, CFO Vinovo, +46 706 918 127

Vinovo i korthet

Vinovo är ett investeringsbolag som förvärvar, äger och utvecklar små och medelstora företag med starka kassaflöden inom utvalda affärsområden. Målsättningen är att genom aktivt långsiktigt ägande i samarbete med ledningen i portföljbolagen skapa värden för Vinovos aktieägare. Vinovo äger idag sex rörelsedrivande portföljbolag som delats in i två huvudsakliga verksamhetsområden: ViLink och ViFlow.

Bolagets aktie är noterad på marknadsplatsen Nasdaq OMX First North. Bolagets certified adviser är Avanza Bank.

Ytterligare information om Vinovo finns på www.vinovo.se.

Om oss

Nordic Flanges är en ledande leverantör av industriflänsari Norden. Vår affärsidé är att med marknadensbästa kundservice leverera flänslösningar i rostfritt,aluminium och stål. För att uppfylla våra kunders högakrav på effektivitet, flexibilitet och kvalitet är vårterbjudande baserat på både egenproducerade ochhandlade produkter i en centraliserad och kundanpassadlogistiklösning.

Prenumerera

Dokument & länkar