Vinovo publicerar årsredovisning för 2011

Vinovo publicerar årsredovisning för 2011

Vinovo ABs årsredovisning för 2011 finns från och med idag tillgänglig på Vinovos hemsida; www.vinovo.se.

Årsredovisningen finns tillgänglig både som ett PDF-dokument för nedladdning och i en tryckt version. Den tryckta versionen går att beställa genom info@vinovo.se.

För ytterligare information

David Malmström, VD Vinovo, +46 730 730 063

Johanna Tesdorpf, CFO Vinovo, +46 706 918 127

Vinovo i korthet

Vinovo är ett investeringsbolag som förvärvar, äger och utvecklar små och medelstora företag med starka kassaflöden inom utvalda affärsområden. Målsättningen är att genom aktivt långsiktigt ägande i samarbete med ledningen i portföljbolagen skapa värden för Vinovos aktieägare. Vinovo äger idag sex rörelsedrivande portföljbolag som delats in i två huvudsakliga verksamhetsområden: ViLink och ViFlow.

Bolagets aktie är noterad på marknadsplatsen Nasdaq OMX First North. Bolagets certified adviser är Avanza Bank.

Ytterligare information om Vinovo finns på www.vinovo.se.

Om oss

Nordic Flanges Group är den ledande leverantören av industriflänsar i Norden. Vår affärsidé är att med marknadens bästa kundservice leverera flänslösningar i rostfritt, aluminium och stål. För att uppfylla våra kunders höga krav på effektivitet, flexibilitet och kvalitet är vårt erbjudande baserat på både egenproducerade och handlade produkter med kundanpassade logistiklösningar. Koncernen kombinerar i Sverige och Finland egen tillverkning och utveckling med handels- och agenturverksamhet inom utvalda teknikorienterade industrisegment. Verkställande Direktör: Frederik von SterneckStyrelseordförande: Bengt EngströmNordic Flanges Group AB (publ.)Herkulesgatan 14SE-111 52 Stockholm556674-1749www.nordicflanges.com

Prenumerera

Dokument & länkar